Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1. Project Planning and Coordination:

- Lead the planning and coordination of all activities related to new product development projects, Renovation, Artworks changing & promotion buldling

- Collaborate with cross-functional teams, including R&D, marketing, manufacturing, and finance, to ensure alignment and timely execution.

- Lead NPD review weekly meeting

- Ensure the NPD process will be follow accordingly

- Consult to the project team, espectially about the Supply Chain aspect

2. Timeline Management:

Develop and maintain project timelines, ensuring that milestones are met according to the established schedules.

Identify potential delays or obstacles and proactively implement solutions to keep projects on track.

Assess the feasibility of the project

Gate keeper for Monthly Project Approval Meeting

3. Resource Allocation:

Work closely with department heads to allocate resources effectively, including personnel, equipment, and materials.

Optimize resource utilization to maximize efficiency and meet project goals.

4. Risk Assessment and Mitigation:

Identify potential risks and challenges in the new product development process.

Develop and implement risk mitigation strategies to minimize disruptions and ensure successful project outcomes.

5. Budget Oversight:

Collaborate with the finance department to develop project budgets and monitor spending throughout the product development lifecycle.

Identify cost-saving opportunities without compromising project quality.

6. Communication and Reporting:

Facilitate communication between various teams involved in new product development.

Provide regular updates and reports on project progress to senior management.

Yêu Cầu Công Việc

1. Qualifications: Bachelor's degree in Supply Chain planning, Project Management, or a related field. Master’s degree is a plus.

2. Proven experience in project management, particularly in new product development.

3. Strong understanding of product development processes and best practices.

4. Excellent organizational and multitasking skills.

5. Effective communication and leadership abilities.

6. Proficiency in utilizing supply chain management software and systems.

7. Strong analytical and problem-solving skills.

8. Excellent communication and interpersonal skills.

9. Good in PBI

*Thông tin liên hệ: thaontn@bhconsumer.com (Ms. Thảo)

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Chuyên viên Kinh doanh

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Lâm Đồng Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 01/07/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.