Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

Địa điểm làm việc: Biên Hòa - Đồng Nai

1. Tổ chức giám sát Ban điều hành thực thi nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT tại ĐVTV được giao phụ trách

- Tham gia các cuộc họp về việc triển khai thực hiện tại các ĐVTV được giao phụ trách về các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT để nắm thông tin chỉ đạo giao việc;

- Thực hiện giám sát Ban Lãnh đạo và các Khối/Phòng/Ban của các Đơn vị thành viên trong việc thực hiện các chỉ đạo trong phiên họp triển khai thực hiện"                                                                                                    

2. Góp ý hệ thống VBLQ                                                                                                               

- Tham gia góp ý VBLQ liên quan hoạt động KTNB;

- Tham gia góp ý/ đề xuất bổ sung kịp thời các biện pháp giải quyết những bất hợp lý trong văn bản lập quy của các ĐVTV được giao phụ trách chưa phù hợp."                                                                                                          

3. Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại các ĐVTV được giao phụ trách:                                                          

- Tham gia góp ý, đánh giá rủi ro trọng yếu trong các hoạt động tại ĐVTV để làm cơ sở góp ý thêm cho từng chương trình kiểm toán;

- Trực tiếp tham gia kiểm toán tại ĐVTV được giao phụ trách & Đơn vị khác theo phân công;

- Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch hành động đã được phê duyệt & đề xuất điều chỉnh kế hoạch (nếu có);

- Tổng hợp dự thảo biên bản kiểm toán và chuyển trình cấp quản lý trực tiếp trước khi thông qua biên bản và soát xét chất lượng các cuộc kiểm toán, đồng thời đề xuất các chính sửa, cải tiến cho các đợt kiểm toán sau;

- Lập báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ định kỳ hàng tháng cho cấp Quản lý trực tiếp;

- Tham mưu tư vấn, đề xuất các giải pháp liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ: 

- Tham gia các cuộc họp quan trọng của ban điều hành/ban quản lý dự án

- Tham mưu các vấn đề rủi ro có thể phát sinh và giải pháp (nếu có)

- Thực hiện thư tư vấn, các báo cáo thực trạng để tham mưu/cảnh báo thực trạng và đề xuất các giải pháp;

- Lập báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán theo kế hoạch/kế hoạch điều chỉnh trong Hội nghị sơ Kết - Tổng kết tại ĐVTV được giao phụ trách & chuyển trình cấp Quản lý trực tiếp xem xét.

4. Tham gia phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết các đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo theo phạm vi được phân công phụ trách:                                                                                                        

- Theo dõi/tiếp nhận các đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo qua thùng thư góp ý hoặc hộp thư điện tử;

- Tổ chức nhân sự thu thập thông tin/điều tra/phỏng vấn và đánh giá các thông tin và bằng chứng thu thập được;

- Chuyển tiếp hồ sơ và yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức xử lý/giải trình các vấn đề có liên quan đến đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo;

- Tiếp nhận kết quả giải quyết của các bên liên quan về đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo và thực hiện thẩm tra độc lập (nếu cần thiết);

- Báo cáo cấp Quản lý trực tiếp về kết quả giải quyết đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo."                                     

5. Thực hiện chức năng nhiệm vụ Đại diện chỉ định theo phạm vi phân công                                                      

- Lập và trình bày Báo cáo về công tác KTNB tại Hội nghị Sơ kết/Tổng kết/Đại hội cổ đông;

- Tham dự các cuộc họp với vai trò thành viên HĐQT phụ trách kiểm toán/Ban kiểm soát/Kiểm soát viên.

6. Nhận chỉ đạo & triển khai thực hiện các công việc theo phân công:                                                                    

- Tham gia trực tiếp các cuộc kiểm toán đột xuất khi có sự vụ bất thường/điểm nóng;

- Tham gia các cuộc họp đóng/mở/xét thầu các dự án quan trọng;

- Tổ chức tham gia nghiệm thu các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng;

- Tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề: điều chỉnh kế hoạch hành động & lập các báo cáo kết quả thực hiện trình cấp Quản lý trực tiếp;

- Thực hiện các yêu cầu khác từ Cấp Quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

* Trình độ: Cử nhân                                                                       

* Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán                                                                      

* Kinh nghiệm chuyên môn: 1-2 năm trong lĩnh vực Kế toán kiểm toán tại công ty kiểm toán độc lập và/hoặc Luật/Tài chính/Kiểm toán nội bộ tại các Công ty quy mô 500 nhân viên trở lên;                     

* Kiến thức:

- Nắm vững kiến thức về kế toán, kiếm toán

- Có kiến thức về thuế, tài chính, nông nghiệp và luật là lợi thế"                                                                 

* Bằng cấp/chứng chỉ: Kiểm toán viên độc lập, Kiểm toán viên nội bộ, Kế toán viên, Hành nghề thuế, ACCA, CPA Australia là một lợi thế.                                                                

* Kỹ năng chuyên môn:

 - Kỹ năng tổng hợp, phán đoán, đánh giá, phân tích các thông tin chính thống và phi chính thống, định tính và định lượng

 - Sử dụng thành thạo Word/ Excel/ Powerpoint

 - Đã từng sử dụng ERP như SAP, Oracle là một lợi thế.                                   

Việc Làm Tương Tự

Chức Danh Nơi làm việc Lương Ngày Hết Hạn

Chuyên viên Kế toán bán hàng

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 03/11/2022

Chuyên viên tổng hợp nông nghiệp/sản xuất (Làm việc tại Campuchia)

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng,... Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 31/10/2022

Thủ kho vật tư (Làm việc tại Campuchia)

Nơi làm việc: Đồng Nai, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bình Dương,... Lương: Cạnh Tranh Ngày Hết Hạn: 10/10/2022

General Accountant_Kế Toán Tổng Hợp

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai Lương: Lương thỏa thuận Ngày Hết Hạn: 07/10/2022

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.