Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Lập kế hoạch: Lập kế hoạch & ngân sách hoạt động và hoạch định nhân sự của Phòng;

- Quy trình chính sách: Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, chính sách liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi phân công phụ trách;

- Hoạch định phát triển vùng nguyên liệu;

- Quản lý hoạt động đầu tư vốn trồng mía;

- Quản lý hoạt động thu mua, thu hoạch và vận chuyển mía;

- Quản lý nợ đầu tư nguyên liệu;

- Giám sát, dự báo rủi ro hoạt động đầu tư – trồng – chăm sóc – thu mua mía & cây ăn quả;

- Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phần mềm FRM (mảng đầu tư);

- Xây dựng và ban hành quy trình/định mức kỹ thuật canh tác, trồng, chăm sóc mía;

- Quản lý sử dụng và bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị cơ giới;

- Quản lý nhân viên.

Job Requirement

- Học vấn: Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp ( kỹ thuật cây trồng, khoa học đất,…);

- Kinh nghiệm: It nhất 05 năm kinh nghiệm vị trí tương đương các Công ty có quy mô lớn;

- Kiến thức về quản trị nông nghiệp chuyên sâu;

- Am hiểu quy trình phát triển vùng nguyên liệu và thu mua nông sản thị trường trong nước và nước ngoài;

- Am hiểu đặc tính kỹ thuật cây mía và cây ăn quả;

- Am hiểu chuyên sâu các mô hình Sản xuất và thực hành tốt Lean, TPM, 5S, KAIZEN, Safety;

- Chứng chỉ ISO 22000, FSSC 22000, ISO 17025, BRC, ORGANIC, KOSHER, HALAL, IFS;

- Kiến thức pháp luật: Luật đất đai, luật kinh tế;

- Kỹ năng lập chiến lược, kế hoạch ngân sách, KPI;

- Kỹ năng quản lý dự án;

- Kỹ năng thiết lập quy trình Phát triển vùng nguyên vật liệu.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Tổng hợp - Quản lý kho (Làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Nghe An, Binh Dinh, Gia Lai,... Salary: Negotiable Expired Date: 01/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.