Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 1. Chịu trách nhiệm trực tiếp về hoạt động và hiệu quả của Trung tâm bao gồm:   Dịch vụ - Kỹ thuật và Kinh doanh thiết bị + phụ tùng
 2. Quản lý hoạt động đại lý (nếu có) : phạm vi quản lý thuộc trong Chính sách ban hành.
 3. Thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng.
 4. Chăm sóc khách hàng cũ thuộc khu vực quản lý. 
 5. Quản lý kho thiết bị - phụ tùng do TT quản lýBáo cáo tồn kho; Báo cáo doanh thu định kỳ Phối hợp cùng MKT thực hiện các Chương trình theo KH hoặc theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo
 6. Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chiết khấu giá cho khách hàng.
 7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng kinh doanh
 8. Đảm bảo duy trì hiện trạng cảnh quan sạch, gọn; đảm bảo trang thiết bị công cụ phục vụ cho hoạt động cho Trung tâm ổn định
 9. Đảm bảo an toàn PCCC; đảm bảo tài sản và hàng hóa vật tư thuộc kho Trung tâm không bị thất thoát
 10. Điều động nhân sự thuộc quản lý của Trung tâm để thực hiện việc nhập hàng hóa vào kho và lên kệ hàng

Job Requirement

- Cử nhân Đại học/ Kỹ sư chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc động cơ, cơ khí…;

- Giao tiếp, đám phán và thương lượng;

- Kiến thức về thiết bị máy móc cơ giới nông nghiệp (máy cày, máy kéo,...);

- Có kinh nghiệm đã từng quản lý garage hoặc các hãng ô tô;

- Có thể đi công tác thường xuyên (công phác phí do công ty chi trả đúng quy định).

*Thông tin liên hệ: hanvt@ttcagris.com.vn (Ms. Hân)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.