Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện đúng các quy trình, quy định liên quan đến sản xuất, ATVSLĐ và ATVSTP

- Phụ trách và quản lý hoạt động trong Ca sản xuất, tổ chức thực hiện vận hành dây chuyền sản xuất theo quy định đã được phê duyệt

- Giám sát nhân viên trong ca vận hành máy móc, thiết bị theo đúng thông số kỹ thuật, giám sát chất lượng sản phẩm, công tác sấy lúa theo yêu cầu kỹ thuật

- Giám sát công tác bảo trì, bảo dưỡng nhằm khai thác tối đa công xuất thiết bị, máy móc

- Thực hiện ghi sổ giao ca đầy đủ thông tin, thông số kỹ thuật, những sự việc phát sinh trong ca, giám sát nhân viên trong ca ghi chép đầy đủ theo mẫu quy định đối với các sổ sách theo dõi khi sản xuất

- Quản lý công tác vệ sinh, công tác an toàn PCCC, an toàn lao động trong phạm vi mình quản lý

- Nghiêm chỉnh thực hiện công việc được phân công kể cả ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao

- Báo cáo kết quả sản xuất và chịu sự điều động của Quản đốc/Phó Quản đốc khi cần thiết

Job Requirement

- Làm việc tại Tây Ninh: 561A đường Trần Phú, ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp 12 trở lên

- Nắm bắt, am hiểu các nội dung, quy định của Công ty

- Có kiến thức cơ bản về ATVSLĐ, ATVSTP

- Kỹ năng: Quản lý thời gian, công việc, khuyến khích nhân viên và xử lý tình huống kịp thời

- Chịu được áp lực cao trong công việc, đi công tác và làm việc xa nhà

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kỹ sư nông nghiệp Farmacist (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang,... Salary: Competitive Expired Date: 15/12/2022

Nhân viên mua hàng (làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh,... Salary: Negotiable Expired Date: 14/12/2022

Nhân viên canh tác nông nghiệp Farmacist (Làm việc tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang, Soc Trang, Binh Duong,... Salary: Competitive Expired Date: 12/12/2022

Chuyên Viên Hành Chính (Làm Việc Tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang, Soc Trang, Binh Duong,... Salary: Competitive Expired Date: 09/12/2022

Phó Phòng Hành Chính (Làm việc tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang, Soc Trang, Binh Duong,... Salary: Competitive Expired Date: 09/12/2022

Nhân Viên An Toàn Lao Động (Làm Việc Tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, An Giang, Soc Trang Salary: Negotiable Expired Date: 03/12/2022

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí (Làm Việc Tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất/Lao Động Phổ Thông (Làm Việc Tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Nhân viên Đội bảo trì (Làm việc tại Tây Ninh)

Location: Tay Ninh Salary: Competitive Expired Date: 30/11/2022

Kỹ sư hạ tầng Cây Ăn Quả

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Tay Ninh, Binh Phuoc Salary: Competitive Expired Date: 30/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.