Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Chịu trách nhiệm về thực thi, giám sát và quản lý mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược cho các ngành hàng ưu tiên của công ty;

- Đồng thời nghiên cứu thông tin thực tế, và thực hiện phân tích định lượng và định tính chuyên sâu để hỗ trợ phát triển và thực hiện các sáng kiến ​​quản lý ngành hàng, tìm nguồn cung ứng chiến lược và quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp;

- Quản lý đội ngũ nhân sự quản lý ngành hàng;

- Dẫn dắt thực hiện Quản lý ngành hàng đối với các ngành hàng thuộc trách nhiệm, thiết lập thứ tự ưu tiên, quy trình và lộ trình cho tất cả các hoạt động liên quan đến ngành hàng;

- Thực hiện nghiên cứu và phân tích để hỗ trợ công việc;

- Xác định chiến lược tìm nguồn cung ứng một cách tối ưu nhất và quản lý nhà cung cấp tốt nhất;

- Chỉ đạo đội ngũ sử dụng các phân tích dữ liệu lịch sử chi tiêu, các nghiên cứu thị trường và nhà cung cấp;

- Chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá nhà cung cấp, bao gồm đánh giá về năng lực và rủi ro nhà cung cấp;

- Phát triển và thực hiện các chiến lược tìm nguồn cung ứng, đàm phán và ký kết hợp đồng;

- Cung cấp và định hướng chiến lược cho các nhân sự quản lý ngành hàng như một phần vai trò;

- Xây dựng và rà soát các chiến lược quản lý nhà cung cấp, đảm bảo mức độ giám sát, chỉ đạo và phát triển phù hợp dựa trên các tiêu chí đã xác định;

- Xây dựng, phát triển và quản lý đội ngũ nhân sự quản lý ngành hàng.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm ở cấp quản lý ở vị trí tương đương của bộ phận mua sắm;

- Từng có kinh nghiệm quản lý con người/ dẫn dắt đội ngũ quản lý ngành hàng của bộ phận mua sắm;

- Kỹ năng lãnh đạo và hợp tác tốt, với khả năng xây dựng mối quan hệ và tạo ảnh hưởng tốt tới đồng nghiệp và các bên liên quan;

- Khả năng tiếp nhận và xử lý những thay đổi và áp dụng các thông lệ mới một cách hiệu quả;

- Khả năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề tốt;

- Kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp;

- Có kiến ​​thức về hoạt động của nhà cung cấp, cùng với kinh nghiệm đến thăm các cơ sở của nhà cung cấp, và tham dự các cuộc họp cập nhật với nhà cung cấp thường xuyên;

- Sử dụng nhất quán các chỉ số hiệu suất hoạt động đối với các nguồn cung cấp.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

New Product Development Leader (Trưởng bộ phận Phát triển sản phẩm mới)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 11/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.