Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 1. Triển khai và kiểm soát các hoạt động bán lẻ theo định hướng và kế hoạch từ Trưởng phòng Kinh doanh.
 2. Phát triển & quản lý hệ thống các đại lý.
 3. Phối hợp với Bộ phận Marketing để triển khai hoạt động Marketing tại các khu vực
 4. Xây dựng kế hoạch kinh doanh từng quý và năm cho kênh bán lẻ.
 5. Đề xuất các chương trình thúc đẩy doanh số và chương trình chăm sóc khách hàng.
 6. Tìm kiếm và phát triển quan hệ với khách hàng và các đối tác tiềm năng.
 7. Theo dõi, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của các khu vực từng tháng/quý/năm.
 8. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các trung tâm 2s/3s & các đại lý tại khu vực. Phân tích nguyên nhân & đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động.
 9. Đưa ra các biện pháp kinh doanh, nghiệp vụ bán hàng mang tính cạnh tranh và đề xuất đối sách phù hợp.
 10. Phân tích các yếu tố tác động đến việc gia tăng thị phần trong kênh bán lẻ.
 11. Chịu trách nhiệm phối hợp cùng Phòng Tuyển dụng, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
 12. Kiểm soát định biên và hiệu suất làm việc, đánh giá nguồn nhân lực kênh bán lẻ.
 13. Thực hiện yêu cầu khác của Trưởng phòng Kinh doanh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành QTKD, kinh tế...
 • Có kinh nghiệm trong xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống bán lẻ.
 • Có hiểu biết về lĩnh vực cơ giới nông nghiệp là lợi thế.
 • Có kiến thức về thương mại.
 • Có thể thường xuyên đi công tác.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Planning Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/12/2023

Digital Marketing

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/01/2024

Planning Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/12/2023

Trade Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 16/12/2023

Brand Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/01/2024

FP&A (Supply Chain Finance)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/11/2023

Nhân viên xử lý đơn hàng (CS)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 11/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.