Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Quản lý kế hoạch nhu cầu

- Quản lý việc hoạch định sản lượng nông nghiệp (Mía, dừa, cây ăn quả, ...);

- Xây dựng hệ thống dự báo sản lượng, đánh giá hiệu quả và độ chính xác ;

- Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch của các BUs.

2. Quản lý kế hoạch sản xuất

- Phối hợp và tương tác với các BU để xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch;

- Chủ trì cuộc họp xây dựng kế hoạch điều độ và thống nhất kịch bản cung ứng;

- Xây dựng chính sách tồn kho.

3. Quản lý kế hoạch nguyên vật liệu

- Xây dựng các kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu cho khối nông nghiệp dựa trên kế hoạch trồng, chăm sóc, thu hoạch, ... định mức sản xuất nhằm tối ưu hóa chi phí nguyên vật liệu;

- Giám sát  và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch nguyên vật liệu của các ĐVTV theo niên độ Quý/tháng/tuần.

4. Quản lý và cập nhật báo cáo sản xuất

- Lập báo cáo ngày gồm các hạng mục sau: Dashboard, báo cáo tồn kho nông nghiệp, chuẩn bị báo cáo A&OP (Agriculture & Operation Planning).

5. Quản lý chiến lược cung ứng: Tham mưu và cung cấp thông tin về kế hoạch hoạt động để lập kế hoạch chiến lược cho mua sắm tại center.

6. Quản lý ngành hàng: Cung cấp thông tin về kế hoạch hoạt động để tham mưu cho việc xây dựng quản lý và phân loại ngành hàng.

7.Quản lý hoạt động lưu trữ hàng hóa: Phối hợp và tư vấn trong việc điều chỉnh kế hoạch lưu trữ và vận chuyển hàng hóa trong phạm vi các đơn vị thành viên liên quan.

8. Quản lý Master Data và chi phí

- Chịu trách nhiệm về cơ sở dữ liệu thuộc chuyên môn và phạm vi quản lý;

- Đánh giá mức đọ thực hiện theo kế hoạch ngân sách.

9. Quản lý dự án

- Trực tiếp tham gia và chỉ đạo dự án thuộc phân công bởi lãnh đạo;

- Phân công nhân sự tham gia dự án.

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Logistics, Chuỗi cung ứng, Kinh tế, Tài chính, ... hoặc các ngành có liên quan đến vị trí công việc;

- Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Am hiểu về các giá trị chuỗi cung ứng, xuất khẩu tại các công ty sản xuất kinh doanh có quy mô trên 1000 người;

- Am hiểu về nông nghiệp, sản phẩm, nguyên vật liệu, ....;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành;

- Tin học văn phòng: Thành thạo MS, sử dụng hệ thống ERP;

- Có tinh thần trách nhiệm và hướng đến hiệu quả.

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Planning Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/12/2023

Planning Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/12/2023

General Accountant (Kế toán tổng hợp)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 27/12/2023

Chuyên viên Phát triển dự án cây ăn quả

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Binh Phuoc Salary: Competitive Expired Date: 22/12/2023

Trade Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 16/12/2023

IT Business Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 10/12/2023

Demand Planning Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Total Rewards Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Data Intern

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Nhân viên KCS (Làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh,... Salary: Negotiable Expired Date: 05/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.