Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tổ chức thực hiện công tác truyền đạt, tổng hợp báo cáo kết quả và tham mưu chủ trương chính sách gia tăng hiệu quả hoạt động của công ty

- Tổ chức thực hiện các chương trình, làm đầu mối tổng hợp chuẩn bị nội dung các chương trình của lãnh đạo trong và ngoài công ty

- Soạn thảo, lưu trữ các thông báo chỉ thị của CT,BLĐ đến đơn vị trong công ty và soạn thảo các biên bản họp của lãnh đạo

-  Tiếp nhận, xử lý và hoàn trả hồ sơ trình ký CT, GĐ và trả kết quả đến các đơn vị

- Tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của các đơn vị đên BGĐ, CT tham mưa phương án xử lý

- Viết bài tin về chính sách, hoạt động của công ty theo kế hoạch và chủ đề được duyệt đăng trên báo Gia Lai

- Tham mưa và đề xuất cấp thẩm quyền trong việc tạo mối quan hệ với cơ quan báo, đài trong công tác truyền thông

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan như: Quản trị Kinh Doanh, Tài chính kế toán, Luật, quản trị nguồn lực 

- Có kinh nghiệm tốc ký, copywriter

- Có kiến thức về pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng

-Có thể giao tiếp bằng tiếng anh

- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên kế toán vật tư (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Binh Dinh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh,... Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

Nhân viên mua hàng (làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh,... Salary: Negotiable Expired Date: 14/12/2022

Chuyên viên hành chính (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 14/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.