Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Quy trình, chính sách

- Tham gia xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các chính sách tuyển dụng và quy trình tuyển dụng.

2. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bao gồm: định biên nhân sự và triển khai hoạt động tuyển dụng

- Tham mưu Trưởng đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng và định biên nhân sự phù hợp với kế hoạch kinh doanh và hoạt động của các đơn vị Khối/ Phòng ban được phân công phụ trách;
- Trực tiếp thực hiện sàng lọc, phỏng vấn ứng viên theo tiêu chuẩn nghiệp vụ tuyển dụng được thống nhất & theo phạm vi được phân công phụ trách.

3. Kiểm soát hoạt động tuyển dụng tại các công ty thành viên theo kế hoạch phê duyệt

- Tổng hợp và rà soát kế hoạch định biên, tham mưu cho Trưởng phòng/ban trong việc tuyển dụng nhân sự ngoài định biên tại các công ty thành viên được giao phụ trách.

4. Tham gia xây dựng thương hiệu nhà tuyền dụng

- Tham gia triển khai công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng và thu hút nhân tài.

5. Thiết lập các kênh tuyển dụng và phương án tuyển dụng

- Xây dựng, đề xuất các phương án tuyển dụng trên các kênh thông tin để tạo nguồn ứng viên;
- Xây dựng, đề xuất thực hiện các chương trình tuyển dụng như: thực tập sinh tiềm nămg, ngày hội việc làm, giao lưu/phỏng vấn trực tiếp tại các trường;

- Đề xuất các phương án cải thiện chất lượng hoạt động tuyển dụng;
- Đề xuất các phương án xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên.

6. Xây dựng hệ thống các công cụ phục vụ trong công tác tuyển dụng

Phối hợp thường xuyên với các đơn vị phòng ban chức năng để:
- Xây dựng các bài kiểm tra tuyển dụng cho từng vị trí công việc;
- Phát triển hệ thống công cụ đánh giá ứng viên.

7. Quản lý hệ thống dữ liệu ứng viên

- Xây dựng, quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống dữ liệu ứng viên tiềm năng (talent pool) thuộc phạm vi phụ trách.

8. Thực hiện công tác chào đón CBNV mới

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới vào nhận việc, đảm bảo nhân viên tân tuyển trang bị đủ trang thiết bị trong công việc.

9. Nhiệm vụ khác

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên.

Job Requirement

- Làm việc tại Tây Ninh.

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế lao động, Quản trị nguồn nhân lực, Luật, Quản trị kinh doanh;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng từ 3 năm trở lên;

- Có kiến thức về thị trường lao động, các kênh & công cụ tuyển dụng;

- Tiếng Anh tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Hành Chính (Làm Việc Tại Campuchia)

Location: Gia Lai, Tay Ninh, Kratie Salary: Negotiable Expired Date: 04/11/2022

Chuyên viên Khuyến nông

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 04/11/2022

Nhân viên tổng hợp sản xuất (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Binh Phuoc Salary: Negotiable Expired Date: 03/11/2022

Chuyên viên tuyển dụng (Làm việc tại Đồng Nai)

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 03/11/2022

Nhân viên kỹ thuật cơ giới nông nghiệp (Làm việc tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, Tra Vinh, Soc Trang, Binh Phuoc, Kratie Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Giám đốc Nông trường (Làm việc tại Campuchia)

Location: Gia Lai, Tay Ninh, Tra Vinh, Soc Trang, Binh Phuoc,... Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Chuyên viên hành chính

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 29/10/2022

Kỹ sư nông nghiệp

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Soc Trang, Binh Phuoc Salary: Competitive Expired Date: 29/10/2022

Chuyên viên Hành chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

Chuyên viên hành chính (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Kratie Salary: Negotiable Expired Date: 22/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.