Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Quản lý và xây dựng mối quan hệ với Cổ đông, Nhà đầu tư đã và sẽ tham gia góp vốn vào các Mã cổ phiếu của Tập đoàn; Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng đầu tư… quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh của các Mã cổ phiếu thuộc Tập đoàn; Cơ quan Quản lý Nhà nước thực hiện giám sát các Công ty niêm yết;

- Cập nhật các chính sách văn bản pháp luật mới nhất để đáp ứng việc tuân thủ pháp luật của các Công ty niêm yết;

- Thực hiện các hoạt động công bố thông tin song ngữ định kỳ, bất thường, theo yêu cầu;

- Thực hiện các loại Báo cáo để gia tăng độ bao phủ của báo chí và thị trường tài chính: Thiết kế và soạn lập bài giới thiệu doanh nghiệp, các tài liệu thuyết trình song ngữ dành riêng cho Cổ đông, Nhà đầu tư, Nhà phân tích của các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư…Thực hiện Bản tin Nhà đầu tư song ngữ ít nhất nửa năm một lần, Thông cáo báo chí song ngữ, Diễn giải Báo cáo tài chính song ngữ theo Quý để định hướng thị trường về tình hình hoạt động kinh doanh trong Quý cũng như triển vọng phát triển của các Quý tiếp theo;

- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị hoặc gặp gỡ định kỳ với các Nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, nhà phân tích của các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư uy tín hoặc viếng thăm các Dự án;

- Hỗ trợ các hoạt động QTCT, PTBV để quảng bá thương hiệu, hình ảnh trong giới tài chính.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Đầu tư, Marketing, Quản trị kinh doanh, ... hoặc các ngành có liên quan đến vị trí công việc;

- Hiểu biết sâu sắc về thị trường tài chính, chứng khoán và hoạt động của các doanh nghiệp;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm chuyên ngành;

- Ngoại ngữ: Tiếng anh thành thạo 4 kỹ năng;

- Kỹ năng tổ chức, thuyết trình, đàm phán có sức thuyết phục.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.