Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Đối tác nhân sự:

- Chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ các hoạt động liên quan đến nhân sự với vai trò là đối tác chiến lược nhân sự trong việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực của Khối Kinh doanh;

- Đảm bảo tính tuân thủ của Khối Kinh doanh nhằm đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của các Khối và Công ty;

- Tham gia rà soát, cập nhật sơ đồ tổ chức, thiết lập định biên nhân sự theo từng chu kỳ; xem xét đề xuất điều chỉnh hoặc cập nhật mô tả công việc đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả;

- Soát xét việc điều động, phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm nhân sự và kiểm soát định biên nhân sự;

- Tham gia triển khai xây dựng, đăng ký và đánh giá KPIs cho Khối 1 cách đầy đủ và phù hợp với mục tiêu của tổ chức, quy định của công ty;

- Triển khai các chương trình, chính sách, quy trình nhân sự liên quan đến Khối Kinh doanh;

- Phân tích, nhận diện, đề xuất các giải pháp liên quan về nhân sự cho Khối phụ trách;

- Tổng hợp, báo cáo và cập nhât dữ liệu theo định kỳ hoặc đột xuất;

2. Tuyển dụng & Quản trị nhân tài:

- Chịu trách nhiệm thu hút & tuyển dụng chính Khối/ Phòng ban phụ trách;

- Quản lý Kế hoạch tuyển dụng đã được duyệt để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Công ty;

- Triển khai Quy trình tuyển dụng cho Khối/ Phòng ban phụ trách;

- Xây dựng Mối quan hệ với các đối tác headhunter, agency, ....

3. Quan hệ lao động:

- Thực hiện hướng dẫn các chính sách/ quy trình nhân sự, giải đáp các thắc mắc liên quan đến nhân sự cho Khối phụ trách;

- Theo dõi, triển khai, xử lý công tác thực hiện kỷ luật, vi phạm; thi đua khen thưởng.

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học

2. Chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan

3. Kinh nghiệm: Từ 3 - 5 năm kinh nghiệm nhân sự tổng hợp, trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm HRBP (kinh nghiệm HRBP mô hình Bán lẻ, Khối Sales/Commercial, ưu tiên từng làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh)

4. Kỹ năng chuyên môn:

- Có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ khối bán hàng, am hiểu luật lao động
- Có tư duy tập trung cho dịch vụ, phân tích, đề xuất giải pháp và giải quyết vấn đề.
- Khả năng xử lý dữ liệu (excel) nhanh, đáp ứng thời hạn và tiến độ.
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực.
- Năng động, nhaỵ bén, chịu khó, ham học hỏi.

* Thông tin liên hệ: Ms. Phương Ngọc - Email: ngocntp@bhconsumer.com             

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Digital Marketing

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Trưởng bộ phận Hành chính (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Attapeu Salary: Competitive Expired Date: 29/03/2024

Chuyên viên Trade Marketing

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/04/2024

New Product Development Leader (Trưởng bộ phận quản lý tung sản phẩm mới)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/04/2024

Trưởng phòng Hành chính (kinh nghiệm FMCG, F&B)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.