Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG BIÊN HÒA:

Tuyển dụng vị trí Sales audit khu vực miền Nam

1. Phân tích và đánh giá

- Phân tích các chỉ số kinh doanh thông quan hệ thống CRM để đưa ra các đánh giá về tình hình hoạt động của khu vực phụ trách
- Lên plan và mục tiêu kiểm tra phù hợp với các dự báo, phân tích

2. Thực hiện kiểm tra thị trường

- Thực hiện kiểm tra các quy định quy chế bán hàng đúng và đầy đủ
  + Họp dầu ngày
  + Sale Working Plan
  + MCP
  + Lịch sự viếng thăm khách hàng
- Kiểm tra thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng
- Kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu KPIs, phân bổ chỉ tiêu bán hàng.
- Kiểm tra các hoạt động của NPP (xuất nhập tồn, các quy định đảm bảo về mặt lưu trữ kho, các tiêu chuẩn NPP theo quy định của hợp đồng)
- Kiểm tra các giấy tờ/ biên bản liên quan đến hoạt động quyết toán các chương trình khuyến mãi của công ty đối với NPP
- Đánh giá các trường hợp thực thi xuất sắc / yếu kém tại khu vực, đề ra phương pháp cải thiện cho các phòng ban liên quan.
- Góp ý những điều chỉnh liên quan đến công tác xây dựng năng lực khối kinh doanh, năng lực NPP

3. Báo cáo

- Thảo luận với các bên liên quan đến để tiến tới đồng thuận, kí xác nhận biên bản
- Thực hiện báo cáo/ lập biên bản sau mỗi lần thực hiện kiểm tra
- Theo dõi tiến độ thực hiện các giải pháp đề xuất, hậu kiểm và phúc tra.
- Lưu trữ toàn bộ dữ liệu phục vụ công tác hậu kiểm

Job Requirement

1. Trình độ học vấn: ĐH/CĐ

2. Chuyên ngành: Kinh Tế, QTKD

3. Kinh nghiệm: 1- 2 năm  vị trí tương đương

4. Kiến thức: Am hiểu thị trường ngành hàng và tổ chức hệ thống bán hàng FMCG, hệ thống DMS

5. Bằng cấp/chứng chỉ: Cử nhân

6. Kỹ năng chuyên môn: 
Kỹ năng báo cáo, tổng hợp và phân tích vấn đề
Thành thạo Microsotf Office (Word, Excel, Power point…..)

7. Kỹ năng mềm:

Kỹ năng trình bày thuyết phục dựa vào dữ liệu
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc độc lập
Kỹ năng đàm phán

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CHUYÊN VIÊN MARKETING (MẢNG Ô TÔ/XE CÔNG NÔNG)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/04/2023

Nhân viên Kế toán thanh toán (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

Chuyên viên Sales Admin

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 16/04/2023

Kế toán tổng hợp (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 12/04/2023

Chuyên Viên Nguồn Vốn (Treasurer Officer/Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 24/04/2023

Investment Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/04/2023

Chuyên viên phân tích tài chính - Financial Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 06/04/2023

Chuyên viên đối tác tài chính (Fp&A - BBF)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/04/2023

Chuyên viên Kinh doanh kênh SME - HCM

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 03/04/2023

Finance Controlling Manager - Trưởng Phòng Tài Chính Kế Hoạch

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 03/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.