Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Lập và kiểm soát thực hiện các kế hoạch:

- Lập và kiểm soát thực hiện kế hoạch ngân sách, kế hoạch hành động, KPI và hoạch định nhân sự của bộ phận, phạm vi công việc quản lý.

- Quản lý, kiểm soát, hướng dẫn, đào tạo nhân sự liên quan tới chức năng quản lý sản phẩm B2B đảm bảo hoàn thành công việc.

- Kiểm soát các nguồn lực sử dụng. Thực hiện lập và tổng hợp các báo cáo liên quan hạng mục công việc phụ trách, đánh giá hiệu quả công việc.

2. Các hoạt động theo chức năng QA triển khai cơ bản để đáp ứng theo yêu cầu các tiêu chuẩn quốc tế

- Biên soạn, sửa đổi, góp ý các tài liệu theo chức năng công việc đang thực hiện

- Tham gia các hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống

3. Quản lý chất lượng và VSATTP trong sản xuất các sản phẩm tại PXĐL

- Phối hợp xây dựng, rà soát, cập nhật, hoàn thiện các kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm. Phối hợp triển khai vào áp dụng. Cho tất cả sản phẩm B2B.

- Phối hợp xây dựng, rà soát, cập nhật hoàn thiện các kế hoạch HACCP cho các sản phẩm. Phối hợp triển khai vào áp dụng. Cho tất cả sản phẩm B2B.

- Giám sát; thẩm tra tính tuân thủ các quy định; tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và VS ATTP tại phân xưởng đường luyện; phối hợp thực hiện các hoạt động khắc phục - phòng ngừa. Các hoạt động cải tiến.

4. Quản lý chất lượng và VSATTP trong lưu kho (B2B)

- Quản lý chất lượng và VSATTP trong lưu kho (B2B)

- Đánh giá lựa chọn kho thuê ngoài

5. Quản lý chất lượng sản phẩm B2B mua ngoài

- Kiểm soát các quy định về chất lượng và AT VSTP trong hợp đồng mua bán.

- Đánh giá các nhà cung cấp (bao gồm các nhà máy TTC), kiểm soát và phối hợp các biện pháp nâng cao quản lý chất lượng và VSATTP từ các nhà cung cấp (Bao gồm các nhà máy TTC)

6. Thực hiện các công việc liên quan tới khách hàng B2B

- Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng và chủ trì xử lý các khiếu nại khách hàng: Điều tra nguyên nhân, phản hồi khách hàng, đề xuất các biện pháp cải tiến….nhóm khách hàng Công nghiệp lớn.

- Tiếp đón đánh giá trực tiếp của khách hàng: Chốt lịch, sắp xếp tiếp đón, phòng ốc, hồ sơ, xử lý các ghi nhận…Nhóm khách hàng lớn

 

Job Requirement

 1. Học vấn: Đại học
 2. Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm/ công nghệ hóa/ Quản lý hệ thống; và các ngành liên quan tới quản lý QA
 3. Kinh nghiệm: Trên 3 năm ở vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm làm việc tại nội bộ Công ty phù hợp.
 4. Kiến thức:

- Có kiến thức về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, 5S

- Có kiến thức về các luật liên quan đến các mảng trê

5. Chứng chỉ:

Các chứng chỉ về hệ thống bắt buộc của hệ thống quản lý đang áp dụng; chứng chỉ theo yêu cầu pháp luật

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên hóa chế (Làm việc tại Campuchia)

Location: Dong Nai, Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang, Soc Trang,... Salary: Competitive Expired Date: 15/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.