Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Tham gia triển khai hoạt động truyền thông

Lập & thực hiện kế hoạch truyền thông nhằm tạo lập, duy trì & phát triển quan hệ công chúng & Media (báo chí, KOLs, influencers...) cũng như xây dựng hình ảnh cho key Person (BOD & BOM) & các tổ chức bộ ban ngành

Quản lý, phát triển thương hiệu

Hỗ trợ công tác truyền thông đến các bên liên quan: Viết bài PR, tổ chức họp báo giới thiệu thương hiệu, đăng bài trên các kênh truyền thông nội bộ, gửi thông tin cập nhật về thương hiệu đến các đối tác... "

Quản lý vận hành facebook, website.

- Viết nội dung & đăng bài.

- Theo dõi, đánh giá mức độ tương tác & báo cáo kết quả thục hiện

Tạo lập & thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ.

- Tương tác với nội bộ phòng ban để thực hiện kế hoạch truyền thông.

- Hỗ trợ theo dõi cập nhật tình hình thực hiện của các cơ quan ban ngành liên quan đến việc đăng tải thông tin. 

Tìm hiểu & đăng ký tham gia xét duyệt đối với giải thưởng & các chứng nhận

- Tìm kiếm các chứng nhận/ giải thưởng phù hợp với chiến lược & định hướng truyền thông của Công ty từng giai đoạn.

- Xây dựng/ cập nhật master data liên quan đến giải thưởng/ chứng nhận

- Hoàn tất & theo dõi bộ hồ sơ xét duyệt giải thưởng.

- Hoàn tất hồ sơ tham gia lễ trao giải

- Thực hiện quyền lợi gói hỗ trợ truyền thông.

- Thực hiện công tác truyền thông sau lễ trao giải,

Lập & xây dựng chương trình trách nhiệm cộng đồng

Tham gia công tác xử lý khủng hoảng truyền thông

Quy trình chính sách

Tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của phòng

Nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên

Job Requirement

- Từ 3- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan;

- Môi trường vi mô: báo chí, xu hướng và kênh truyền thông, ngành hàng, các kênh phân phối toàn quốc, sự thấu hiểu khách hàng, người tiêu dùng.

- Có kiến thức về truyền thông, đối ngoại, marketing

- Có kinh nghiệm thiết kế, dựng clip, photoshop,... là một lợi thế.

- Có các chứng chỉ liên quan tới Truyền thông, Marketing, Đối ngoại là lợi thế

- Tiếng Anh tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.