Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Quy trình chính sách                                             

- Tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, chính sách liên quan đến phạm vi hoạt động được giao phụ trách;                     

2. Theo dõi, thực hiện hợp đồng bán hàng                                       

- Tiếp nhận đơn hàng từ sales;

- Kiểm tra đảm bảo theo quy định bán hàng;

- Cập nhật lên hệ thống, kiểm soát & đối chiếu doanh số bán hàng hàng tháng với BP Kế toán;

- Nhận lịch giao hàng từ sales, hỗ trợ giải đám thắc mắc về đơn hàng trong phạm vi công việc để lên lịch chi tiết từng ngày và chuyển qua Bộ phận Kho Vận & theo dõi tiến độ giao hàng trên hệ thống;

- Trình ký & lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, đơn hàng, chào giá...;

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng cho đến khi kết thúc.                         

3. Thực hiện các tờ trình mua bán hàng nội bộ                                            

- Căn cứ lượng hàng cần giao và tồn kho trên hệ thống để cảnh báo đến BLĐ Kinh Doanh tiến hành mua bán nội bộ;

- Nhận thông tin từ BLĐ Sales liên quan đến số lượng, giá bán, chủng loại để lập tờ trình trên hệ thống;

- Theo dõi tiến độ phê duyệt của tờ trình & chuyển tới các đơn vị thực hiện;

- Theo dõi, đôn đốc công tác giao hàng nội bộ.  

4. Theo dõi, đánh giá KPI cho sales                                     

- Tiếp nhận bộ KPIs của khối cho niên độ;

- Tiến hành chấm KPI của từng nhân viên sale, theo tháng/ quý/ niên độ;

- Cập nhật tiến độ thực hiện so với chỉ tiêu của từng nhân viên sale hàng ngày;

- Trình ký các bản thưởng lương doanh số và gửi cho Bộ phận Kế toán;          

5. Báo cáo số liệu kinh doanh                                               

- Cập nhật tính hình thực hiện giao hàng theo ngày/  tuần/ tháng/ lũy kế/ niên độ;

- Cập nhật tình hình thực hiện hợp đồng;

- Cập nhật tình hình chốt deal mới;

- Tình hình thu tiền khách hàng so với kế hoạch dụ thu theo ngày/ tuần/ tháng;

- Cập nhật tình hình công nợ;

- Cập nhật tình hình chung về thực hiện chỉ tiêu niên độ;

- Nhận thông tin sales và báo cáo tình hình thị trường cho BOD (Phân tích, nhận định tình hình đối thủ, nhận định thị trường vùng miền...);

- Kiểm soát chi phí bán hàng so với kế hoạch.                      

6. Nhiệm vụ khác                                           

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ: Cao đẳng                              

2. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh Tế                                                        

3. Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm theo dõi đơn hàng trong các công ty đa quốc gia/công ty có quy mô lớn về  ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm.                                                          

4. Kiến thức:

- Am hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Có kiến thức về kênh phân phối / ngành hàng (thiết lập kế hoạch, theo dõi triển khai)

5. Kỹ năng chuyên môn:        

- Kỹ năng bán hàng

6. Tiêu chí khác:

- Tiếng Anh giao tiếp

- Thông thạo excel, word và hệ thống ERP                

* Thông tin liên hệ: Ms. Phương Ngọc - Email: ngocntp@bhconsumer.com        

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kế toán Thanh toán (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 24/04/2024

Nhân viên Tổng hợp - Quản lý kho (Làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Nghe An, Binh Dinh, Gia Lai,... Salary: Negotiable Expired Date: 23/04/2024

Chuyên viên Kế toán (Làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh,... Salary: Negotiable Expired Date: 18/04/2024

Chuyên viên Kinh doanh B2B

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.