Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

A. Quản lý hoạt động mua sắm của Công ty

1. Thực hiện mua sắm các loại hàng hóa , DV được Trưởng BP phân công.                                              

2. Thực hiện kế hoạch mua sắm cho nhóm hàng mình phụ trách                                 

3. Kiểm tra kế hoạch ngân sách và phản hồi đến đơn vị yêu cầu cho nhóm hàng mình phụ trách nếu vượt kế hoạch

B. Thực hiện nghiệp vụ mua sắm

1. Tiếp nhận YCMS/YCDV                                             

2. Tìm kiếm, đánh giá lựa chọn NCC theo quy định; Đàm phán với NCC về các điều khoản giao dịch.

3. Hợp đồng:

- Soạn thảo & đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp

- Theo dõi việc thực thi hợp đồng

C. Quản lý và đánh giá Nhà Cung Cấp     

1. Thu thập dữ liệu NCC & cập nhật DS NCC                                         

2. Tìm kiếm, xem xét, đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chuẩn của công ty nhằm sàng lọc, xây dựng hệ thống đối tác, nhà cung cấp chất lượng cao cho công ty                                              

3. Tiếp nhận & giải  quyết  khiếu  nại, tranh  chấp  với  NCC  theo  quy định.

Job Requirement

1. Trình độ: Trung cấp trở lên                                                                     

2. Chuyên ngành: Kinh tế/ Kỹ thuật/Ngoại thương/ Chuỗi Cung ứng/ Xuất Nhập Khẩu/ Tài chính/ KD Quốc Tế                                                                        

3. Kinh nghiệm: Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp hoặc đã có kinh nghiệm ở các công ty sản xuất.

4. Kiến thức: Có kiến thức về Marking, POSM là lợi thế                                                                   

5. Khác: Tiếng Anh là lợi thế        

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Thủ kho

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 17/11/2023

Nhân viên điều vận - Ký HĐLĐ 6 tháng

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 16/11/2023

Chuyên viên Công nghệ

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 30/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.