Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Kết nối và thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng sử dụng móc nông nghiệp tại địa phương được phân công;

- Tư vấn về hiệu quả và tính năng sử dụng các dòng máy đặc trưng của khu vực được phân công cho từng khách hàng có nhu cầu;

- Thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng tại các địa phương được giao. Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, đề xuất cải tiến trong chính sách bán hàng, xúc tiến ký kết hợp đồng và thu hồi công nợ;

- Lập và triển khai kế hoạch bán hàng định kỳ (tháng/Quý);

- Theo dõi và lập Báo cáo kinh doanh theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của quản lý;

- Thực hiện hồ sơ bán hàng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp;

- Triển khai thực hiện các hoạt động Sales marketing và survey ( khi có yêu cầu);

- Làm việc độc lập và quản lý chăm sóc khách hàng từ đầu đến cuối.

Job Requirement

- Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc kỹ thuật ô tô, sư phạm kỹ thuật,....;

- Am hiểu về nông nghiệp và thiết bị sử dụng trong nông nghiệp;

- Giao tiếp tốt, thuyết phục và thương lượng tốt;

-  Làm việc hiệu quả dưới áp lực cao;

- Thích nghi tốt, nắm bắt nhanh yêu cầu công việc, xử lý sự cố tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng khu vực miền Tây (Làm việc tại Cần Thơ, An Giang)

Location: Can Tho, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 02/05/2024

Sales Admin - Kế toán bán hàng (Làm việc tại Cần Thơ)

Location: Can Tho Salary: Competitive Expired Date: 19/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.