Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Phối hợp với các Đơn vị xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn, trình phê duyệt, ban hành.

- Giám sát công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn của các Đơn vị tuân thủ theo kế hoạch SCL được phê duyệt

- Giám sát thực hiện kế hoạch bảo trì, kế hoạch đầu tư mới và nghiệm thu kết quả.

- Thẩm định quyết toán sửa chữa thiết bị, bảo trì, đầu tư mới, báo cáo đánh giá.

- Giám sát hoạt động hiệu quả thiết bị của Các Đơn vị trong vụ sản xuất

- Giám sát hoạt động bảo trì, sửa chữa hiệu quả thiết bị của Các Đơn vị trong vụ sản xuất

- Thực hiện các báo cáo liên quan công việc bảo trì

- Tổ chức nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật các thiết bị máy móc để nâng cao chất lượng an toàn thiết bị cho nhà máy

- Quản lý hồ sơ kỹ thuật, danh mục, lý lịch máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất.

- Tham mưu điều tra nguyên nhân, lập biên bản sự cố hỏng hóc máy móc thiết bị.

- Thực hiện các báo cáo liên quan công việc bảo trì

- Thực hiện theo các chỉ đạo khác của Trưởng đơn vị

Job Requirement

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành cơ khí có liên quan

- Nam. Kinh nghiệm từ 1-2 năm

- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc tại nhà máy sản xuất đường

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng bộ phận Kinh doanh Phụ tùng

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 11/11/2023

Trưởng phòng Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 11/11/2023

Chuyên viên Tuyển dụng (Làm việc tại Tây Ninh/Hồ Chí Minh)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 20/10/2023

Nhân viên cơ khí tiện (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 18/10/2023

Chuyên viên/ nhân viên An Toàn Lao Động (làm việc tại nhà máy mía đường Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 18/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.