Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Thiết kế đường xá, cầu cống đường đi nội đồng

- Duy tu bảo dưỡng đường xá, nhà ở của công ty

- Giám sát thi công các công trình nhà ở, cũng như sữa chữa trong nhà máy

- Cập nhật tiến độ, đề xuất giải pháp phù hợp

- Rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Văn bản lập quy về lĩnh vực phụ trách

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban lãnh đạo

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cầu đường hoặc các ngành liên quan đến công việc

- Kinh nghiệm: 06 tháng tới 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint, vẽ kỹ thuật, các phần mềm về thiết kế như Autocard và các phần mềm tương tự liên quan

- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, phân công công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện 

- Tiếp cận công việc nhanh, xử lý thông tin tốt, chịu áp lực công việc cao

 

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Planning Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/12/2023

Planning Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/12/2023

General Accountant (Kế toán tổng hợp)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 27/12/2023

Chuyên viên Phát triển dự án cây ăn quả

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Binh Phuoc Salary: Competitive Expired Date: 22/12/2023

Trade Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 16/12/2023

IT Business Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 10/12/2023

Demand Planning Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Total Rewards Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Trưởng bộ phận Kế hoạch điều độ

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Data Intern

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.