Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Thiết lập các cân bằng vật chất, cân bằng điện, nước, … lý thuyết và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đánh giá giữa thực tế và lý thuyết.

Tham gia xây dựng thông số kỹ thuật, vận hành, định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng…

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất hàng ngày, tuần, tháng

Giám sát các vấn đề liên quan đến thành phẩm, phân tích nguyên nhận các điểm không phù hợp và đề xuất cách khắc phục.

Tham vấn và phối hợp với Đơn vị phụ trách liên quan về an toàn và vệ sinh lao động trong công tác nhận dạng mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm tra sự tuân thủ khi cần thiết.

Phối hợp xử lý các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.

Thực hiện đánh giá hiệu quả sản xuất.

Tham gia giải quyết các sự cố liên quan đến công nghệ sản xuất nhằm giảm thiểu thời gian dừng máy.

Thực hiện xây dựng các kế hoạch liên quan đến qui trình sản xuất như kế hoạch nâng cấp, kế hoạch bảo trì, kế hoạch mua hàng thay thế, kế hoạch cải tiến.

Nghiên cứu và đề xuất về cải tiến kỹ thuật công nghệ nhằm tối ưu hóa dây chuyền sản xuất.

Tham gia tư vấn các dự án về công nghệ sản xuất.

Hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ kế thừa.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Phụ trách trực tiếp

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học các ngành Kỹ thuật công nghệ, hóa thực phẩm.

An toàn vệ sinh thực phẩm, ISO 22000, 9001, 14001, HACCP…

Hiểu biết các quy định pháp luật liên quan đến ngành kỹ thuật.

Có thể làm việc lâu dài tại Campuchia: Ou Kreang, Kbal Domrey, huyện Sambou, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia.
+ Hỗ trợ nơi ở sinh hoạt, ăn uống tại Campuchia.
+ Định kì về Việt Nam thăm gia đình.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kỹ sư cơ khí (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Tay Ninh, Tra Vinh, Soc Trang,... Salary: Competitive Expired Date: 28/12/2022

Nhân viên hóa chế (Làm việc tại Campuchia)

Location: Dong Nai, Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang, Soc Trang,... Salary: Competitive Expired Date: 15/12/2022

Nhân Viên Bảo Trì Điện (Làm Việc Tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất/Lao Động Phổ Thông (Làm Việc Tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Nhân viên Kỹ thuật Nông nghiệp (Làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 03/12/2022

Nhân viên Đội bảo trì (Làm việc tại Tây Ninh)

Location: Tay Ninh Salary: Competitive Expired Date: 30/11/2022

Nhân viên KCS (Làm việc tại Tây Ninh)

Location: Tay Ninh Salary: Competitive Expired Date: 30/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.