Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch thiết kế Cơ sở hạ tầng:

- Xây dựng quy hoạch tổng thể

- Thiết kế Concept, Thiết kế quy hoạch: Thực hiện theo concept thiết kế của Kỹ sư nông nghiệp cây ăn quả

- Thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết: Thực hiện nhu cầu chi tiết và tiêu chuẩn xây dựng

2. Chủ động triển khai các hạng mục Cơ sở hạ tầng:

- Lập kế hoạch và đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ

- Phối hợp với Bộ phận liên quan đưa ra phương án tối ưu cho các công trình

- Lập dự toán công trình xây dựng hạ tầng 

- Phối hợp với Phòng ban liên quan để mời thầu, chọn thầu và giám sát việc thực hiện về khối lượng, chất lượng khi thi công dự án, nhật ký công trình

- Hướng dẫn, phối hợp với các phòng ban, các đơn vị tư vấn thiết kế trong các công việc liên quan đến quy hoạch, thiết kế trong các dự án

- Lưu trữ các tài liệu của dự án/hạng mục khi bắt đầu đầu tư cho đến khi hoàn thành

3. Giám sát quá trình sử dụng, bảo trì và sửa chữa sau khi hoàn thành công trình:

- Phối hợp với các Nông trường tổ chức việc theo dõi công tác bảo trì, sửa chữa cho toàn bộ công trình hạ tầng tại các dự án

- Tổ chức việc giám sát, kiểm tra chất lượng, sử dụng của các công trình định kỳ để có giải pháp khắc phục tức thời

- Đề xuất các phương án bảo trì, sửa chữa, bảo hành tối ưu một cách chủ động theo tính thời vụ của nông nghiệp

4. Các công việc khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên

- Sẵn sàng đi công tác hoặc xuống địa bàn để hoàn thành công việc

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Hạ tầng kỹ thuật xây dựng

- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập và kiểm soát thiết kế

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương và kinh nghiệm trong lĩnh vực Nông Nghiệp

- Am hiểu các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình ... liên quan đến vấn đề thiết kế thi công hạ tầng kỹ thuật

- Sử dụng thành tạo các chương trình Autocad, Sap, Nova,...và các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý thiết kế hạ tầng kỹ thuật

- Tiếng Anh: giao tiếp cơ bản

- Trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan, chuyên nghiệp

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Thủy lợi (làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Da Nang,... Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

Kỹ sư nông nghiệp Farmacist (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang,... Salary: Competitive Expired Date: 15/12/2022

Nhân viên mua hàng (làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh,... Salary: Negotiable Expired Date: 14/12/2022

Nhân viên canh tác nông nghiệp Farmacist (Làm việc tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang, Soc Trang, Binh Duong,... Salary: Competitive Expired Date: 12/12/2022

Chuyên Viên Hành Chính (Làm Việc Tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang, Soc Trang, Binh Duong,... Salary: Competitive Expired Date: 09/12/2022

Phó Phòng Hành Chính (Làm việc tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang, Soc Trang, Binh Duong,... Salary: Competitive Expired Date: 09/12/2022

Thực tập sinh Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 03/12/2022

Nhân Viên An Toàn Lao Động (Làm Việc Tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, An Giang, Soc Trang Salary: Negotiable Expired Date: 03/12/2022

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí (Làm Việc Tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất/Lao Động Phổ Thông (Làm Việc Tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.