Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description


- Rà soát việc hạch toán kế toán của các đơn vị trực thuộc công ty trong phạm vi công việc phụ trách; hướng dẫn thực hiện tư vấn, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh ... ; theo dõi, hạch toán kịp thời, đầy đủ các công việc thuộc phạm vi phụ trách: đầu tư tài chính, lập dự phòng tổn thất tài chính;

- Kiểm tra các đề nghị mở tài khoản với hệ thống tài khoản thực tế và quy định của chế độ kế toán hiện hành;

- Kiểm tra báo cáo tài chính riêng của công ty và thuyết minh báo cáo tài chính riêng của công ty hàng tháng, quý, năm;

- Kiểm tra báo cáo tài chính và thuyết minh của các công ty con , công ty liên doanh liên kết ,. . Phát hiện kịp thời sai sót, không phù hợp tại từng đơn vị và đề nghị điều chỉnh phù hợp;

- Cung cấp thông tin BCTC, kế toán cấp độ đơn vị và công ty theo yêu cầu BLĐ phòng;

- Soát xét các báo cáo phân tích và đề xuất chính sách ưu đãi về thuế, các ưu đãi khác của nhà nước vào hoạt động kinh doanh của công ty;

- Thiết kế ,tổ chức hệ thống báo cáo định kỳ, bao gồm việc kê khai, thanh quyết toán thuế, các loại phí và các khoản phải nộp cho công ty.

Job Requirement

- Trình độ: Đại học chuyên ngành liên quan Kế toán, Tài chính, Kiểm toán;

- Kinh nghiệm: từ 2-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Ưu tiên có kinh nghiệm lập báo cáo hợp nhất với công ty có quy mô lớn, nắm vững các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quốc tế (IFRS), Luật Kế toán, Luật quản lý thuế, các văn bản luật liên quan đến Kế toán, Thuế;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tốt;

- Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được môi trường làm việc áp lực;

- Kỹ năng: sử dụng Word, Excel, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Oracle ERP, SAP, AX.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.