Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

 Thực hiện hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi.

– Chịu trách nhiệm lập phiếu thu cho khách hàng nộp tiền cho thủ quỹ.

– Quản lý, ghi sổ doanh thu và khoản hàng bán bị trả lại để giảm trừ doanh thu, sau đó lập các khoản phải thu tương ứng với từng khách hàng.

– Căn cứ vào phiếu thu kế toán thanh toán tiến hành vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp phải thu khách hàng.

– Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan để kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.

– Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định.

– Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.

– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ.

Thực hiện các công việc, nghiệp vụ theo chuyên môn 

Job Requirement

LÀM VIỆC TẠI CAMPUCHIA: 

Ou Kreang, Kbal Domrey, huyện Sambou, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia.

- Trung thực, cẩn thận
- Hỗ trợ nơi, ăn, ở, đi lại
- Về thăm gia đình định kỳ
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các nhành Kế Toán, Kiểm toán....
- Kinh nghiệm từ 2-3 năm tại các nhà máy sản xuất

- Ứng viên đã làm kế toán chi phí vẫn được chấp nhận
 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.