Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG BIÊN HÒA tuyển dụng Kế toán công nợ:

1. Kiểm tra giá bán trên các hóa đơn trên phần mềm theo đúng bảng giá hiện hành đang áp dụng theo đúng từng đối tượng khách hàng:

- Duyệt hóa đơn bán hàng kênh GT, nội bộ sau khi đã kiểm tra giá bán đúng quy định và công nợ trong hạn mức cho phép.

2. Kiểm tra chứng từ và cập nhật vào phần mềm phản ánh doanh thu, chiết khấu, giảm giá kịp thời, chính xác và đúng khoản mục.

3. Kiểm tra các hồ sơ thanh toán:

- Kiểm tra các hồ sơ thanh toán chiết khấu hỗ trợ bán hàng kênh GT hàng tháng;

- Kiểm tra các hồ sơ thanh toán, quyết toán liên quan đến các chương trình Trade, chương trình MKT khác.

4. Kiểm tra hồ sơ công tác phí:

5. Trích trước chiết khấu, phí hỗ trợ hàng tháng, theo dõi hoàn trích.

6. Cung cấp hồ sơ, chứng từ cho công ty kiểm toán, các đơn vị khác khi có yêu cầu.

7. Thực hiện:

- Hạch toán các bút toán cấn trừ công nợ với khách hàng theo biên bản cấn trừ công nợ hai bên đã ký;

- Đối chiếu công nợ theo quy định.

8. Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách đảm bảo an toàn, bảo mật.

9. Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học - Cao đẳng

2. Chuyên ngành: Kế toán

3. Kinh nghiệm: 1 năm

4. Kiến thức: Kế toán, kiểm toán, thuế, luật DN,… Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng ERP Oracle

* Thông tin liên hệ: Ms. Phương Ngọc - Email: ngocntp@bhconsumer.com

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

General Accountant (Kế toán tổng hợp)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 27/12/2023

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (làm việc tại HCM & Tây Ninh)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2024

Investment Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/11/2023

FP&A (Supply Chain Finance)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.