Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Làm việc với BPO/BFL, nhóm Phân tích dữ liệu để xác định các yêu cầu của người dùng thông qua việc sử dụng (các) phương pháp phù hợp nhất và chuyển chúng thành các yêu cầu chức năng, xây dựng chiến lược và thời gian thực hiện;

- Phối hợp với quản lý để chuẩn hóa quy trình làm việc cho nhóm;

- Phân tích, đánh giá khác biệt quy trình vận hành hiện tại và tương lai. Xác định các cơ hội thiết kế lại hoặc nâng cao để mang lại hiệu quả được cải thiện cho doanh nghiệp;

- Hỗ trợ và xem xét các kịch bản kiểm thử, dữ liệu thử nghiệm trong suốt quá trình phát triển sản phẩm với nhà cung cấp giải pháp;

- Thực hiện kiểm thử, đối với các hệ thống/ sản phẩm nội bộ được xây dựng trong công ty dựa trên tài liệu kiểm thử đã được phê duyệt;

- Phân tích các yêu cầu của các phòng ban về hệ thống biểu mẫu, báo cáo trong hệ thống vận hành;

- Phân tích chi tiết các yêu cầu nghiệp vụ của từng phòng ban;

- Xây dựng tài liệu giải pháp hệ thống;

- Hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, ... hoặc các ngành liên quan đến vị trí công việc;

- Có kiến thức về Kinh tế, Tài chính, Luật kinh doanh;

- Am hiểu về hệ thống ERP (SAP, Oracle Cloud), IBP Planning, Manufacturing;

- Ngoại ngữ: Đọc hiểu được tài liệu Tiếng Anh;

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực cao.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Planning Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/12/2023

Planning Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/12/2023

General Accountant (Kế toán tổng hợp)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 27/12/2023

Chuyên viên Phát triển dự án cây ăn quả

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Binh Phuoc Salary: Competitive Expired Date: 22/12/2023

Trade Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 16/12/2023

Demand Planning Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Trưởng bộ phận Kế hoạch điều độ

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Data Intern

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Nhân viên KCS (Làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh,... Salary: Negotiable Expired Date: 05/12/2023

Kĩ sư Hóa (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 10/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.