Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Địa điểm làm việc: Biên Hòa - Đồng Nai

1. Thực hiện các bút toán kết chuyển, đóng sổ trên hệ thống

2. Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh đúng chuẩn mực kế toán và quy định Công ty, pháp luật

3. Kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo tài chính tại các NM, Chi nhánh. 

    Lập báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất.

4. Cung cấp các báo cáo số liệu kế toán nhằm phục vụ cho công tác quản trị của Ban lãnh đạo

5. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty hàng tháng, quý, năm;

    Kiểm soát, báo cáo tình hình tiêu hao nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

   Theo dõi số liệu xuất kho nguyên liệu vật tư đưa vào sản xuất theo đúng khoản mục.

   Đối chiếu số liệu thành phẩm giữa báo cáo sản xuất với số liệu nhập kho.

   Lập và trình ký các bộ hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp quốc tế.

6. Cung cấp số liệu, thông tin liên quan đến BCTC cho đơn vị kiểm toán độc lập, làm việc với trưởng nhóm kiểm toán

7. Phối hợp với các đơn vị cập nhật, xây dựng, hoàn thiện và phát triển hệ thống, qui trình nhằm kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản tại công ty

8. Tổ chức sổ sách, luân chuyển, lưu trữ chứng từ kế toán

9. Cung cấp kịp thời những số liệu thông tin tổng hợp về các khoản mục chi phí và yếu tố chi phí đã quy định, xác định đúng đắn trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

10. Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công

Job Requirement

1. Trình Độ Học Vấn: Đại học

2. Chuyên Ngành: Kế toán

3. Kinh Nghiệm: 3 năm

4. Kiến Thức: Kế toán, kiểm toán, thuế, luật DN,…

5. Bằng Cấp/ Chứng Chỉ: Kế toán trưởng, vi tính, anh Văn

6. Kỹ Năng Chuyên Môn: Đọc hiểu báo cáo tài chính, hạch toán kế toán

7. Kỹ Năng Mềm:

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng giao tiếp thuyết phục

- Kỹ năng xây dựng môi trường làm việc theo nhóm

- Quản trị theo kết quả

- Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo việc cho cấp dưới

- Kỹ năng quản lý công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phân tích tài chính - Finance Analyst (International)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 03/11/2022

Chuyên viên Kế toán bán hàng

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 03/11/2022

Chuyên viên kiểm toán nội bộ (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, DakLak, Tay Ninh, Tra Vinh, Binh Phuoc,... Salary: Competitive Expired Date: 03/11/2022

Chuyên viên kiểm toán nội bộ (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, DakLak, Tay Ninh, Tra Vinh, Binh Phuoc,... Salary: Competitive Expired Date: 03/11/2022

Finance Controlling Manager - Trưởng Phòng Tài Chính Kế Hoạch

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2022

General Accountant - Kế toán tổng hợp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/10/2022

Kế toán trưởng - Chief Accountant (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Tra Vinh, Soc Trang, Binh Phuoc,... Salary: Negotiable Expired Date: 14/10/2022

Tax & Transfer Pricing Controller - Trưởng bộ phận Thuế Và Chuyển Đổi Giá

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 14/10/2022

Sales Admin - Kế toán bán hàng (Tây Ninh)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh Salary: Competitive Expired Date: 14/10/2022

Chuyên viên tổng hợp nông nghiệp/sản xuất (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Tay Ninh, Tra Vinh, Soc Trang,... Salary: Competitive Expired Date: 31/10/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.