Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Chỉ đạo thực hiện & chịu trách nhiệm của công tác lập & triển khai kế hoạch ngân sách

- Kiểm soát & đảm bảo tính hiệu quả, chặt chẽ của công tác kiểm soát kế hoạch ngân sách

- Rà soát & đảm bảo tính chính xác, chất lượng & tính kịp thời của các loại báo cáo thuộc phòng TCKH, công tác ước kết quả kinh doanh

- Thẩm định, đảm bảo tính chính xác của số liệu & hiệu quả về mặt tham mưu cho Ban Lãnh đạo.

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo để tối ưu hóa các thông số, hướng đến các chuẩn mực cao hơn và thông lệ quốc tế

- Thực hiện deal M&A (Sell side về dự án liên quan đến vốn): Rà soát Teaser & IM, trình bày thông tin với nhà đầu tư, tham mưu cho Ban Lãnh đạo về các điều kiện tiên quyết khi đàm phán với nhà đầu tư

- Thực hiện deal M&A (Buy side & sell side các Dự án không liên quan đến vốn): Đảm bảo vai trò phân tích, thẩm định tài chính đối với Dự án tiền khả thi (Fre-Feasibility) xây dựng bởi phòng Đầu tư.

- Tham gia vào công tác triển khai các dự án đã được phê duyệt liên quan đến khía cạnh tài chính để đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

- Thẩm định dự án đầu tư (Những dự án có quy mô nhỏ, mua sắm, CAPEX)

- Xây dựng, triển khai, kiểm soát công tác Thuế

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Tài chính/ Kế Toán/ Kiểm Toán/ QTKD

- Kinh nghiệm 5- 7 năm trong lĩnh vực Tài Chính ở các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất

- Kinh nghiệm đa dạng ở các mảng tài chính (Kế hoạch tài chính, kiểm soát ngân sách, phân tích tài chính dự án đầu tư, tái cấu trúc, M&A, IPO...)

- Thông thạo về chuẩn mực kế toán VN & chuẩn mực KT Quốc tế, nắm vững về Luật Đầu tư

- Có các văn bằng chứng chỉ CFA/ CMA/ ACCA/CPA là một lợi thế

- Sử dụng thành thạo các phần mềm SAP/Oracle

- Kỹ năng xây dựng & thẩm định mô hình tài chính

- Kỹ năng lập & kiểm soát kế hoạch ngân sách

- Kỹ năng hợp nhất kết quả kinh doanh

- Tiếng Anh Tốt

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Kế toán thanh toán (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

Kế toán tổng hợp (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 12/04/2023

Chuyên Viên Nguồn Vốn (Treasurer Officer/Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 24/04/2023

Investment Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/04/2023

Sales audit (Miền Nam)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên phân tích tài chính - Financial Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 06/04/2023

Chuyên viên đối tác tài chính (Fp&A - BBF)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/04/2023

Thư Ký - Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 02/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.