Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Địa điểm làm việc: Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh

Phụ trách chính trong việc thực hiện & giám sát môi trường tại công ty & đơn vị thành viên

a) Tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của phòng

b) Xây dựng KPI về môi trường hằng năm;

c) Hỗ trợ xây dựng các văn bản lập quy liên quan đến công tác quản lý an toàn môi trường theo luật định & những yêu cầu khác có liên quan;

d) Cập nhật luật về môi trường;

e) Trực tiếp thực hiện công tác đánh gía & lập báo cáo đánh giá các đơn vị thành viên;

f) Theo dõi, hỗ trợ các đơn vị thành viên khắc phục lỗi & báo cáo tiến độ khắc phục tại đơn vị thành viên;

g) Theo dõi và báo cáo việc thực hiện cải thiện theo kết quả đánh giá về môi trường;

h) Giám sát và báo cáo định kỳ việc thực hiện công tác môi trường theo kế hoạch HSE của các đơn vị thành viên;

i) Hỗ trợ lên kế hoạch, thực hiện và báo cáo cáo các hạng mục liên quan đến môi trường;

j) Theo dõi các thủ tục pháp lý liên quan đến môi trường trước và trong khi thực hiện dự án;

k) Hổ trợ các đơn vị thành viên xây dựng các khía cạnh môi trường & các biện pháp cải tiến;

l) Theo dõi việc thực hiện các biện pháp cải tiến & báo cáo cho cấp trên định kỳ;

m) Giám sát việc thực hiện mục tiêu của các đơn vị thành viên & báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu định kỳ cho cấp trên;

n) Làm việc trực tiếp với người quản lý HSE tại đơn vị thành viên để hỗ trợ kịp thời công tác môi trường triển khai tại đơn vị thành viên;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh lực quản lý theo phân công từ cấp trên.

Job Requirement

- Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kiến thức về luật an toàn,môi trường, PCCC

- Kiến thức về các hệ thống quản lý an toàn - môi trường (ISO 45001, ISO 14001)

- Đọc hiểu thuật ngữ chuyên môn về Môi trường

- Các chứng nhận kiến thức An toàn - Môi trường

- Linh hoạt trong xử lý công việc và giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác

- Trung thực, bảo mật, quyết đoán, chăm chỉ,…

- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Tính cầu thị và sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu góp ý, cải tiến công việc

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Môi Trường (Làm việc tại Tây Ninh và Campuchia)

Location: Tay Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên Công nghệ (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.