Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Hỗ trợ xây dựng, triển khai các chương trình bán hàng

- Hỗ trợ xây dựng chương trình phát triển và mở rộng hệ thống mạng lưới phân phối bao phủ và thâm nhập thị trường tại kênh bán hàng phụ trách.

- Hỗ trợ xây dựng chương trình phát triển và gia tăng độ sẵn có, độ hiện diện sản phẩm trên kênh.

- Hỗ trợ xây dựng chương trình khuyến mãi trọng điểm vào các dịp lễ hội mua sắm lớn trong năm.

- Hỗ trợ xây dựng chương trình gắn kết thành viên và khách hàng trung thành.

- Hỗ trợ xây dựng chương trình nâng cấp sản lượng của khách hàng.

- Hỗ trợ xây dựng chương trình hỗ trợ ứng cứu điểm nóng.

- Hỗ trợ xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển và khai phá thị trường tiềm năng

- Hỗ trợ xây dựng chương trình hoạt động đánh chiếm thị trường

- Hỗ trợ xây dựng chương trình khuyến khích lực lượng bán hàng thi đua phát triển thị trường

- Triển khai các chương trình tiếp thị thương mại tại kênh phân phối/khu vực/khách hàng theo Mục Tiêu (SMART)

- Triển khai các chương trình tung/tái tung sản phẩm tại kênh phân phối

- Quản lý và kiểm soát xung đột giữa các thị trường trong phạm vi kênh/khu vực/khách hàng (Chính sách bán hàng, giá bán, CTKM)                        

2. Cập nhật thị trường, chính sách, chương trình

- Theo dõi và cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình kinh doanh và các hoạt động theo ngành hàng, nhãn hàng, từng kênh và từng khách hàng.

- Theo dõi và cập nhật biến động giá bán và các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi của các đối thủ tại kênh/khu vực

- Nhận diện cơ hội thị trường, tìm kiếm nguồn tiếp cận và thúc đẩy người tiêu dùng tại kênh phân phối/khu vực

3. Xây dựng mối quan hệ trong/ngoài công ty

- Tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ bên ngoài để phục vụ cho việc kinh doanh của công ty.

- Thiết lập mối quan hệ công việc chặt chẽ và gắn kết cùng phòng Brand Marketing để truyền tải tất cả các kế hoạch, chương trình và hoạt động marketing hiệu quả.

- Thiết lập mối quan hệ công việc chặt chẽ và gắn kết cùng các đơn vị kinh doanh khu vực để thực thi chiến lược và kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

- Thiết lập mối quan hệ công việc chặt chẽ với các phòng ban khác (Tài Chính - Kế Toán, Pháp Chế, Mua Hàng, Kiểm Soát Nội Bộ,…)

- Duy trì và tăng cường mối quan hệ hợp tác với đối tác Nhà Phân Phối, Đại Lý, Điểm Bán đảm bảo triển khai các chương trình hỗ trợ bán hàng hiệu quả.

Job Requirement

1. Trình độ: Đại Học

2. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing, Tài chính – Kế toán

3. Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng trong các kênh truyền thống, hiện đại, trọng điểm

4. Kiến thức:

- Hiểu biết các quy định, nghị định về luật thương mại, kế toán

- Có kiến thức chung về an toàn vệ sinh thực phẩm                                                            

5. Kỹ năng chuyên môn:

- Lập kế hoạch tiếp thị kênh phân phối

- Lập kế hoạch phát triển hệ thống phân phối

- Lập kế hoạch phát triển điểm bán & chiến thắng NTD

- Lập kế hoạch chương trình sampling, activation, event,…

- Quản trị xung đột kênh phân phối

6. Kỹ năng khác:

- Có kỹ năng quản lý dự án

- Có kỹ năng quản lý sự thay đổi

- Có  kỹ năng quản quản lý thời gian

- Có kỹ năng quản quản lý thông tin

- Thực thi kế hoạch kinh doanh

- Lập kế hoạch chương trình tiếp thị thương mại

- Kiểm soát & điều tiết chương trình khuyến mãi theo kênh

- Quản lý ngân sách hiệu quả

7. Khác:                                                               

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt

- Thành thạo vi tính văn phòng, MS Office

* Thông tin liên hệ: Ms. Phương Ngọc - Email: ngocntp@bhconsumer.com             

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Digital Marketing

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên Truyền thông (Public Relations Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 18/03/2024

New Product Development Leader (Trưởng bộ phận quản lý tung sản phẩm mới)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/04/2024

Senior HRBP Specialist (Commercial, FMCG)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/03/2024

Trưởng phòng Hành chính (kinh nghiệm FMCG, F&B)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.