Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Quy trình chính sách

- Tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của phòng.

2. Phân tích cập nhật thông tin thị trường

- Benchmark các chỉ số tài chính và mô hình hoạt động kinh doanh với các công ty đối thủ;

- Nghiên cứu thị trường, xác định các xu hướng mới và đánh giá khả năng của doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

3. Thực hiện deal M&A (Sell side về dự án liên quan đến vốn)

* Xây dựng kho dữ liệu:

- Làm việc với phòng ban để thu thập dữ liệu (về nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh, nhân sự, SC, hệ thống, dự án đầu tư, ...) vào cuối mỗi niên độ;

* Xây dựng mô hình chiến lược kinh doanh, mô hình định giá tài chính:

- Lên những giả định chính về các thông số đầu vào của mô hình;

- Tìm kiếm các chỉ số để đối chiếu so sánh trên vĩ mô & vi mô, từ các tổ chức tài chính & các công ty phân tích tài chính đáng tin cậy;

- Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh để đảm bảo rằng doanh nghiệp đang phát triển một cách hiệu quả và có thể cạnh tranh trong thị trường;

- Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tiềm năng và hiện tại của doanh nghiệp để tăng cường mạng lưới kinh doanh.

*Chuẩn bị material (teaser, IM, management presentation) gọi vốn

- Tổng hợp các thông tin tài chính và phi tài chính của tất cả các hoạt động sản xuất nông nghiệp;

- Phân tích đưa ra nhận xét về những biến động của chỉ số tài chính;

- Chọn lọc các chỉ số nổi bật và đưa vào tài liệu trình chiếu;

* Tham gia quy trình Due diligence và thẩm định ESG và đóng góp xây dựng cấu trúc vốn của từng deal:

- Làm việc với các phòng ban để lấy thông tin phục vụ công tác phân tích của bên thứ 3 (các công ty phân tích tài chính, công ty luật…);

- Phối hợp với các phòng ban để giải đáp thắc mắc của bên thứ 3.

5. Thẩm định dự án đầu tư:

- Lập dự án khả thi (Feasibility);

- Làm việc với các phòng ban để làm rõ các thông số kỹ thuật và tài chính;

- Thu thập dữ liệu thị trường để làm cơ sở phân tích đánh giá hiệu quả;

6. Chuẩn bị tài liệu cho các sự kiện lớn của Công ty (Đại hội đồng cổ đông, báo cáo thường niên…)

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, .....;

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính;

- Có kiến thức về chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế;

- Có chứng chỉ CFA/CMA/ACCA/CPA là một lợi thế;

- Sử dụng thành thạo MS. Office, có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP/Oracle;

- Kỹ năng xử lý, phân tích số liệu và xây dựng mô hình tài chính;

- Ngoại ngữ: sử dụng Tiếng Anh tốt ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

 

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.