Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý kế hoạch ngân sách Công ty, kế hoạch chiến lược, AOP,…

- Tổ chức xây dựng kế hoạch ngân sách, kế hoạch chiến lược, AOP của Công ty;

- Triển khai, kiểm soát, tham mưu và điều phối thực hiện kế hoạch của Công ty;

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh kế hoạch hàng năm của Công ty phù hợp với điều kiện khách quan, đặc điểm nội tại và chiến lược phát triển;

- Tổng hợp, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác kế hoạch và tham mưu cho Cấp thẩm quyền phục vụ công tác quản trị điều hành;

- Theo dõi và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch định kỳ và đột xuất theo yêu cầu Cấp thẩm quyền. 

2. Kiểm soát chi phí

- Thẩm định chính sách đầu tư, thu mua mía nguyên liệu; kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư; kế hoạch mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, vật tư phụ tùng; kế hoạch bảo trì, sửa chữa;

- Kiểm soát chi phí phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, chỉ đạo.

3. Tham mưu báo cáo quản trị

- Xây dựng và quản lý quy trình lập Báo cáo quản trị;

- Tổng hợp thông tin cho Báo cáo quản trị;

- Lập báo cáo quản trị và thực hiện phân tích tham mưu cho Ban lãnh đạo.

4. Báo cáo tình hình thực hiện và dự báo kết quả kinh doanh

- Tổng hợp và lập báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh ngày, tuần, tháng;

- Chuẩn bị tài liệu họp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, họp sơ kết, tổng kết, báo cáo thường niên của Công ty định kỳ/ theo chỉ đạo;

- Tổng hợp và dự báo kết quả kinh doanh từ các Đơn vị Kinh doanh;

- Tham mưu, phản biện dự báo kết quả Kinh doanh của các Đơn vị;

- Hợp nhất dự báo kết quả kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên.

Job Requirement

- Nam/Nữ; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế hoạch; Tài chính kế toán;

- Kiến thức liên quan: Kiến thức về tài chính kế hoạch; Kiến thức bổ trợ về nông nghiệp, nông sản và các giải pháp nông nghiệp (Phân bón, thiên địch, cơ giới nông nghiệp…);

- Ngoại ngữ: Trình độ tương đương IELTS 4.5 trở lên;

- Tin học: Giỏi excel tính toán, khả năng trình bày Powerpoint tốt;

- Kinh nghiệm công tác: 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Tuổi: 25 – 40;

- Có sức khỏe tốt;

* Địa điểm làm việc: Số 19, đường Võ Thị Sáu, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Thông tin liên hệ: Mrs Giàu

- Email: giauptn@ttcagris.com.vn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Tổng hợp - Quản lý kho (Làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Nghe An, Binh Dinh, Gia Lai,... Salary: Negotiable Expired Date: 23/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.