Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Quy trình chính sách: Tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, chính sách liên quan.

2. Lập và triển khai kế hoạch ngân sách

- Lập và cập nhật kế hoạch ngân sách đinh kỳ, hằng năm
- Tổng hợp dữ liệu về kinh doanh, nông nghiệp, chi phí của phòng ban, nhân sự,... & tổ chức phản biện.
- Chuẩn bị tài liệu họp phản biện kế hoạch ngân sách
- Rà soát nội dung & tính chính xác của dữ liệu liên quan đến bộ KPIs của các phòng ban.

3. Kiểm soát kế hoạch ngân sách

- Tiền kiểm: Tham mưu trong công tác về chi phí phòng ban, chính sách đầu tư, giá bán kinh doanh cho Ban Lãnh đạo. Rà soát để đảm bảo tính chính xác & hợp lý của nội dung tham mưu
- Hậu kiểm: Rà soát & phân rã báo cáo yêu cầu giải trình khi cần thiết

4. Báo cáo: Rà soát báo cáo tổng thể & yêu cầu điều chỉnh (nếu cần thiết)

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ
- Báo cáo liên quan theo yêu cầu công việc & Ban Lãnh đạo

5. Ước kết quả kinh doanh

- Lập hoặc cập nhật biểu mẫu ước kết quả kinh doanh
- Triển khai kế hoạch ước kết quả kinh doanh cho BU
- Nhận và ước sản lượng tiêu thụ, giá bán... từ BP Kinh Doanh
- Phân rã kế hoạch bán hàng cho BU

6. Đề xuất giá (Pricing): Phân tích tính hiệu quả, biến động về giá & lương của các SKUs để tham mưu cho Ban Lãnh đạo, làm căn cứ để thẩm định và phê duyệt

7. Thẩm định dự án đầu tư (Những dự án có quy mô nhỏ, mua sắm, CAPEX):

- Lập dự án khả thi (Feasibility) để làm cơ sở tham mưu
- Làm việc với các phòng ban để làm rõ các thông số kỹ thuật và tài chính
- Thu thập dữ liệu thị trường để làm cơ sở phân tích đánh giá hiệu quả

Job Requirement

- Tốt nghiệm Đại học Tài chính/ Kế Toán/ Kiểm Toán/ QTKD

- Kinh nghiệm 3 - 5 năm trong lĩnh vực Tài Chính ở các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại dịch vụ, ...

- Thông thạo về chuẩn mực kế toán VN & chuẩn mực KT Quốc tế

- Có chứng chỉ CFA/ CMA/ ACCA/ CPA là một lợi thế

- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm SAP/Oracle

- Kỹ năng liên quan: xử lý và phân tích dữ liệu; kỹ năng lập & kiểm soát kế hoạch ngân sách, hợp nhất kết quả kinh doanh; Kỹ năng thẩm định dự án đầu tư

- Sử dụng tốt tiếng Anh nghe nói đọc viết

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Kế toán thanh toán (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.