Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG BIÊN HÒA

Địa điểm: Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

1. Tham gia tham mưu tổ chức hệ thống Quản trị rủi ro

- Đề xuất cập nhật, thay đổi/ tổ chức lại các cấu phần liên quan đến khung QTRRDN của Công ty và quy trình QLRR nếu thấy cần thiết và hiệu quả

2. Điều phối triển khai và giám sát hoạt động Quản trị rủi ro doanh nghiệp tại Công ty theo phân công của Trưởng phòng QLRR&TT

- Tư vấn/góp ý xây dưng các kỹ năng cho đôi ngũ Điều phối viên các kỹ năng liên quan đến nhận định & đánh giá rủi ro

- Theo dõi, báo cáo kịp thời các chỉ số cảnh báo rủi ro (KRIs) tại các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách, điều phối chính trong các cuộc họp với CSHRR về các nội dung trên HSRR, lập báo cáo giám sát QTRR gửi cấp quản lý xem xét.

- Làm việc sâu sát với từng đơn vị để cập nhật các kiểm soát, kế hoạch hành động cho những khu vực được khoanh vùng rủi ro.

- Tư vấn cho Trưởng phòng QLRR&TT, Ban điều hành và các Đơn vị các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, tuân thủ và rủi ro.

- Tổ chức họp, phản biện HSRR của các đơn vị

3. Hoạt động đào tạo Điều phối viên rủi ro và Đơn vị

- Tham gia công tác đào tạo các kỹ năng cho Điều phối viên trong việc nhận định & đánh giá rủi ro.

- Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ các nội dung trong hệ thống QTRR đến các phòng ban chức năng & BU theo kế hoạch/phân công.

4. Nhiệm vụ khác

- Thực hiện hoàn thành khung chính sách quản lý tuân thủ toàn Công ty và thành viên đánh giá tuân thủ khi được phân công

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên

Job Requirement

1. Trình độ: Đại học                                                                        

2. Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán, Tài Chính hoặc chuyên ngành có liên quan khác

3. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán/kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro hoặc thanh tra tuân thủ và ưu tiên có kinh nghiệm quản trị rủi ro doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm và FMCG

- Có kinh nghiệm tổ chức, quản lý đội nhóm, lập kế kế hoạch

- Có sự am hiểu về hệ thống Công nghệ thông tin và hoạt động bán hàng

4. Hiểu biết:

- Hiểu biết về quản trị rủi ro; kiểm soát - kiểm toán nội bộ; các chuẩn mực COSO/ISO 31000

- Kiến thức bao quát về thuế, kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp và pháp luật chung.

5. Chứng chỉ:

- Chứng chỉ bằng cấp liên quan đến: Kiểm toán viên độc lập, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro doanh nghiệp.

* Thông tin liên hệ: Ms. Phương Ngọc - Email: ngocntp@bhconsumer.com        

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ (Làm việc tại Đồng Nai)

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 17/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.