Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Địa điểm làm việc: Biên Hòa - Đồng Nai

1. Tham gia tham mưu tổ chức hệ thống Quản trị rủi ro

- Đào tạo/hướng dẫn triển khai chương trình quản trị rủi ro như nhận diện, đánh giá rủi ro và biện pháp ứng phó rủi ro theo lĩnh vực phụ trách, đảm bảo tuân thủ theo khung/nguyên tắc quản trị rủi ro của Công ty.
- Đào tạo/tư vấn/góp ý xây dưng các Chỉ số cảnh báo rủi ro (KRIs) tại các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách, và phương án số hóa trên hệ thống.
- Hô trợ các Điều phối viên rủi ro xây dựng và quản lý hồ sơ QLRR tại các Đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy trình QLRR của Công ty.
- Tham mưu/tư vấn về nhận diện, đánh giá rủi ro và các giải pháp kiểm soát tại các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm giảm thiểu các rủi ro của Công ty.
- Tham gia công tác đào tạo các kỹ năng cho đôi ngũ Điều phối viên các kỹ năng liên quan đến nhận định & đánh giá rủi ro.
- Tham mưu/phản biện về các chiến lược kinh doanh trung và dài hạn, các chiến thuật kinh doanh trong từng thời kỳ theo góc nhìn về QTRRDN.
- Phụ trách trực tiếp điều phối hoạt động QLRR của từng dự án (đánh giá dự án, triển khai dự án...) được phân công và dề xuát phương án vận hành hoạt động QLRR khi dự án được đưa vào hoạt động.
- Tư vấn cho Trưởng phòng QLRR, Ban điều hành và các Đơn vị các vấn đề về quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, tuân thủ và rủi ro.
- Đề xuất cập nhật, thay đổi/tổ chức lại các cấu phần liên quan đến khung QTRRDN của Công ty và quy trình QLRR nếu thấy cần thiết để hiệu quả hơn.

2. Điều phối triển khai và giám sát hoạt động Quản trị rủi ro doanh nghiệp tại Công ty  theo phân công của Trưởng phòng QLRR&TT

- Giám sát triển khai chương trình quản trị rủi ro như nhận diện, đánh giá rủi ro và biện pháp ứng phó rủi ro theo lĩnh vực phụ trách, đảm bảo tuân thủ theo khung/nguyên tắc quản trị rủi ro của Công ty.
- Điều phối việc xây dưng các Chỉ số cảnh báo rủi ro (KRIs) tại các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách, và phương án số hóa trên hệ thống.
- Đôn đốc & giám sát các kế hoạch hành động để giảm thiểu rủi ro của các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Giám sát hoạt động triển khai Quy trình QLRRDN các Đơn vị thuộc Lĩnh vực phụ trách.
- Xây dựng, tổ chức các biểu mẫu, báo cáo và công cụ tổng hợp thông tin quản lý rủi ro tại các đơn vị phụ trách.
- Tổng hợp và báo cáo về hoạt động quản trị rủi ro tại các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định.
- Thực hiện hoạt động truyền thông nội bộ các nội dung trong hệ thống QTRR đến các phòng ban chức năng & BU.
- Lập báo cáo QTRR theo phân công của Trưởng phòng QLRR&TT
- Hỗ trợ Trưởng Đơn vị điều phối xử lý những rủi ro ở cấp độ khủng hoảng theo phân công
- Tham gia công tác đào tạo các kỹ năng cho Điều phối viên trong việc nhận định & đánh giá rủi ro .
- Tham gia & hỗ trợ Trưởng phòng Quản lý rủi ro tư vấn rủi ro trong các Dự án & các hoạt động đầu tư theo chỉ định

3. Nhiệm vụ khác

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn: Đại học

2. Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán

3. Kinh nghiệm:

- Có 01  năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ/audit. Ưu tiên có kinh nghiệm quản trị rủi ro doanh nghiệp ngành sản xuất thực phẩm và FMCG.

4. Kiến thức:

- Hiểu biết về quản trị rủi ro; kiểm soát kiểm toán nội bộ, quản lý dự án và Marketing, phát triển sản phẩm.
- Am hiểu về kiểm soát và kiểm toán nội bộ.
- Kiến thức bao quát về thuế, kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp và pháp luật chung.

5. Bằng cấp/Chứng chỉ:

- Chứng chỉ bằng cấp liên quan đến: Kiểm toán viên độc lập, Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro doanh nghiệp, chứng chỉ quản lý dự án và Marketing

6. Kỹ năng chuyên môn:

- Kỹ năng phân tích.
- Kỹ năng thu thập, xử lý vấn đề;
- Kỹ năng nhận diện & đánh giá rủi ro
- Có khả năng đề xuất tham mưu giải pháp
- Kỹ năng thanh/kiểm tra, kiểm soát và nhận diện rủi roKỸ NĂNG MỀM - Tư duy logic và phản biện
- Kỹ năng thuyết phục và trình bày

7. Tiêu chí khác:

- Anh văn giao tiếp tốt.
- Thành thạo vi tính văn phòng, ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng ERP/SAP;
- Chấp nhận đi công tác xa.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Sales Executive (MNC)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 23/12/2022

Nhân viên kế toán vật tư (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Binh Dinh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh,... Salary: Negotiable Expired Date: 15/12/2022

Thư ký Phó Chủ tịch HĐQT

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 14/12/2022

Nhân viên mua hàng (làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh,... Salary: Negotiable Expired Date: 14/12/2022

Chuyên viên hành chính (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 14/12/2022

Chief Accountant - Kế Toán Trưởng (Làm Việc Tại Tây Ninh)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Binh Phuoc Salary: Competitive Expired Date: 09/12/2022

Tax & Transfer Pricing Controller - Trưởng bộ phận Thuế Và Chuyển Đổi Giá

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 09/12/2022

Chuyên viên tuyển dụng

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 10/12/2022

Chuyên viên kiểm toán nội bộ (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, DakLak, Tay Ninh, Tra Vinh, Binh Phuoc,... Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2022

Thực tập sinh Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 03/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.