Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra chất lượng đầu vào, sắp xếp vị trí hợp lý các nguyên liệu,

- Kiểm soát NPK các mất mát hàm lượng hữu cơ, ẩm, phân bón thành phẩm và mất mát không xác định.

- Xử lý bán thành phẩm cung cấp cho sản xuất

- Quản lý các trang thiết bị

- Cân đối về nguồn nguyên liệu phối trộn đảm bảo chất lượng về hàm lượng hữu cơ

- Ghi nhận tình trạng sân ủ, cập nhật vào sổ theo dõi hằng ngày

- Quản lý nhân viên cấp dưới bảo trì các thiết bị được phụ trách trực tiếp phân theo khu vực

- Theo dõi và cập nhật kế hoạch bảo trì đã lập ra

- Yêu cầu các cải tiến trong bảo trì

- Thực hiện các công việc cấp trên giao.

Job Requirement

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học các ngành các ngành hóa học/sinh hóa/bảo vệ thực vật/nông học/ hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan.

- Có kinh nghiệm quản lý sản xuất nông nghiệp là một lợi thế.

- Có khả năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án.

- Có tâm huyết và trách nhiệm cao trong công việc
 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Kế hoạch

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Da Nang,... Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

Nhân viên kỹ thuật (Mảng Ô Tô)

Location: Nghe An, Gia Lai, Tay Ninh, An Giang Salary: 8 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 24/04/2023

Trưởng ca sản xuất (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 28/04/2023

Nhân viên Thủy lợi (làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Da Nang, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

Investment Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/04/2023

Chuyên viên thống kê (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Tay Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2023

Trưởng phòng Kho vận (Làm việc tại Campuchia/Lào)

Location: Dong Nai, Tay Ninh, Dong Thap, An Giang, Soc Trang,... Salary: Competitive Expired Date: 02/04/2023

Trưởng bộ phận mua hàng (Làm việc tại Campuchia)

Location: Gia Lai, Dong Nai, Tay Ninh, An Giang, Soc Trang,... Salary: Competitive Expired Date: 02/04/2023

Nhân viên kỹ thuật canh tác cơ giới nông nghiệp (Làm việc tại Campuchia)

Location: Dong Nai, Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang, Soc Trang,... Salary: Competitive Expired Date: 02/04/2023

Nhân viên canh tác nông nghiệp Farmacist (Làm việc tại Campuchia)

Location: Dong Nai, Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang, Soc Trang,... Salary: Competitive Expired Date: 02/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.