Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Kiểm soát các hoạt động Inbound:
- Liên hệ với đối tác 3PL, ĐVTV để chuẩn bị mặt bằng kho, phương tiện, nhân sự nhập hàng.
- Theo dõi tiến độ nhập hàng mỗi ngày.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo các quy trình, quy định của công ty trong việc nhập khẩu đường bao, đường thô luôn được thực thi đầy đủ.
- Phối hợp với các đối tác, ĐVTV để tổng hợp số liệu nhập hàng tại từng công đoạn.
- Báo cáo tổng hợp số lượng thực nhập tại kho, tại bến thủy nội địa, tại cảng và số lượng chênh lệch / thất thoát.
- Xây dựng kế hoạch khảo sát định kỳ về năng lực, chi phí, chất lượng dịch vụ của các cảng biển để có đề xuất phù hợp trong việc lựa cảng nhập.
- Tổng hợp và gửi các báo cáo liên quan điến hoạt động Outbuond hàng ngày.
- Đề xuất phương án mới để tối ưu quy trình.

Thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động các kho thuê ngoài:
- Căn cứ vào các quy định, quy trình đã được ban hành để kiểm tra tính hợp lệ của các hoạt động thuộc Logistic tại các kho thuê ngoài.
- Phối hợp với các Đơn vị thành viên (ĐVTV) tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Logistics tại các kho thuê ngoài.
- Tổng hợp và thực hiện các báo cáo liên quan đến các hoạt động của Logistics tại kho thuê ngoài.
- Đảm bảo luân chuyển, xếp dỡ hàng hóa lưu trữ tại kho thuê ngoài được an toàn.
- Triển khai thực hiện các quy định vận hành, quy định lưu trữ hàng hóa.
- Kiểm tra khả năng lưu trữ tại các kho thuê ngoài và đảm bảo sức chứa thực tế tối thiểu theo quy định.

Quản lý Đơn vị vận tải và đối tác cung ứng dịch vụ:
- Tham gia đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển giao hàng của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện kiểm tra phương tiện vận chuyển theo qui định.
- Đánh giá nhà vận tải theo KPIs.
- Ghi nhận các sự cố liên quan KPIs vận chuyển.
- Kiểm soát các thanh toán, bảng kê thanh toán vận chuyển, quy trình thanh toán.
- Ghi nhập số liệu chi phí vào hệ thống quản lý.
- Lưu trữ chứng từ thanh toán, hồ sơ thanh toán đầy đủ theo qui định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên.
 

Job Requirement

- Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan

- Kinh nghiệm từ 3-5 năm ở vị trí tương đương.

- Hiểu về an toàn vệ sinh thực phẩm và am hiểu năng lực kho,sơ đồ kho và tối ưu hóa mặt bằng kho; thực thi các mô hình Quản lý kho và thực hành tốt FIFO/FEFO, 5S, KAIZEN, Safety.

- Kỹ năng quản lý và theo dõi thực thi kế hoạch; kỹ năng giao tiếp.

- Trung thực và chịu được áp lực công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên quản lý vận tải

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/12/2022

Supply Chain Director

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 12/12/2022

Chuyên viên mua hàng xuất nhập khẩu (Thiết bị cơ giới nông nghiệp)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh Salary: Competitive Expired Date: 09/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.