Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Phân tích, hiểu rõ nhu cầu quản trị, hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị nông nghiệp;

2. Phân tích số liệu liên quan đến Nông nghiệp, Sản xuất và chuỗi hoạt động của TTC AgriS để đưa ra nhận định, khuyến cáo và tham mưu cho BLĐ KNN ra quyết định quản lý, quản trị;

3. Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện, xây dựng và quản lý các kế hoạch chiến lược, kế hoạch vận hành của hoạt động nông nghiệp tại TCT và các BU;

4. Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch tại các BU, kịp thời đánh giá các rủi ro về tiến độ, chất lượng, các vướng mắc trong thực thi kế hoạch có thể ảnh hưởng đến mục tiêu và tham mưu các hành động giải quyết các vấn đề này;

5. Quản lý trực tiếp bộ phận kế hoạch nông nghiệp và dữ liệu tại các BU, hiểu rõ các hệ thống CNTT đang được áp dụng (master structure, master data, reports...), kết hợp với các nhu cầu thông tin của BLĐ để xây dựng/thiết kế hệ thống báo cáo điều hành/quản trị NN từ hệ thống;

6. Tham mưu cải tiến, tối uu hóa quy trình vân hành, hiệu suất thực hiện của hoạt động nông nghiệp bằng cách phân tích dữ liệu, so sánh với các cơ sở tham chiếu và đưa ra các tham mưu cải tiến để tối ưu hóa hoạt động;

7. Quản trị chi phí, ngân sách hoạt động của Khối NN HO và các KNN BU, bao gồm các KPI niên độ;

8. Chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị nông nghiệp, sử dụng cho BOD, BOM định kỳ, đột xuất;

9. Thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu.

Job Requirement

 - Trình độ: Đại học;

 - Các ngành: Kinh tế nông nghiệp - Quản trị kinh doanh/ Tài chính / Phân tích dữ liệu;

- Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong mảng nông nghiệp và phân tích dữ liệu/lên kế hoạch;

-  Kiến thức: Hoạch định doanh nghiệp - Phân tích dữ liệu - Quản trị doanh nghiệp - Quản lý trang trại. 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kế hoạch điều độ (Planning Exectuive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/12/2023

Investment Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/12/2023

General Accountant (Kế toán tổng hợp)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 27/12/2023

Chuyên viên Phát triển dự án cây ăn quả

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, Binh Phuoc Salary: Competitive Expired Date: 22/12/2023

Trade Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 16/12/2023

IT Business Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 10/12/2023

Nhân viên Vận hành nấu đường (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 08/12/2023

Demand Planning Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Trưởng bộ phận Kế hoạch điều độ

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Nhân viên KCS (Làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh,... Salary: Negotiable Expired Date: 05/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.