Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Lập kế hoạch:

- Tổng hợp các nhu cầu và kế hoạch ngân sách của các nhà máy và phòng QHSE Tổng Công ty về lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm xuất nhập khẩu và thị trường;

2. Quy trình chính sách:

- Xây dựng/ quản lý qui trình, quy định quản lý sản phẩm xuất nhập khẩu;

- Xây dựng Kế hoạch Kiểm soát/ giám sát sản phẩm xuất nhập khẩu và thị trường;

3. Quản lý Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp:

- Lập ma trận về các hệ thống quản lý cần thiết cho hoạt động sàn xuất sản phẩm xuất nhập khẩu;

- Giám sát/ cung cấp việc đáp ứng các chứng nhận các hệ thống quản lý cần thiết;

- Báo cáo lãnh đạo trực tiếp về tình hình áp dụng;

- Cập nhật các yêu cầu của luật định của nước xuất khẩu, nhập khẩu về chất lượng sản phẩm;

- Thông báo cho các đơn vị về qui định hiện hành;

- Giám sát việc thực thi;

- Đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp nhập khẩu;

- Đánh giá lựa chọn đơn vị phun trùng trên sản phẩm và phương tiện vận chuyển;

- Chọn đơn vị giám sát thẩm định chất lượng sản phẩm;

4. Quản lý chất lượng sản phẩm:

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu;

- Giám sát việc kiểm soát sản phẩm xuất nhập khẩu;

- Thực hiện kiểm tra các sản phẩm đang lưu thông ở thị trường;

- Thực hiện đánh giá các cơ sở, phương tiện chứa, phân phối;

- Thực hiện đánh giá phương tiện vận chuyển, qui trình sát trùng container/hàng hóa;

- Xây dựng các qui định lưu trữ, phân phối cho sản phẩm đang lưu thông;

- Hỗ trợ, giám sát việc cung cấp các hồ sơ chất lượng cho khách hàng phù hợp với yêu cầu khách hàng/qui định của nước nhập hàng hóa;

- Giám sát việc khắc phục sự không phù hợp về chất lượng sản phẩm của sản phẩm xuất nhập khẩu và sản phẩm đang lưu thông thị trường;

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhà cung cấp nhập khẩu;

5. Nhiệm vụ khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên.

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên khối kỹ thuật chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh về xuất nhập khẩu, .. hoặc các ngành có liên quan đến vị trí công việc;

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Có kiến thức về luật an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Kiến thức về các hệ thống quản lý, an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 9001, FSSC 22000;

- Các chứng nhận kiến thức về hệ thống quản lý;

- Tiếng Anh: IELTs 6.0 hoặc tương đương;

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Kỹ sư Nông nghiệp/Tổ trưởng Canh tác (Làm việc tại Tây Ninh, Bình Phước)

Location: Tay Ninh, Binh Phuoc Salary: Negotiable Expired Date: 11/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.