Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Lập kế hoạch:

- Tổng hợp các nhu cầu và kế hoạch ngân sách của các nhà máy và phòng QHSE Tổng Công ty về lĩnh vực Quản lý chất lượng sản phẩm OEM;

2. Quy trình chính sách:

- Xây dựng/Quản lý quy trình, quy định quản lý sản phẩm OEM;

- Xây dựng Kế hoạch Kiểm soát/Giám sát OEM;

3. Quản lý Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp:

- Lập ma trận về các hệ thống quản lý cần thiết cho hoạt động sàn xuất sản phẩm OEM;

- Giám sát việc triển khai, áp dụng các HTQL cần thiết;

- Báo cáo lãnh đạo trực tiếp về tình hình áp dụng;

- Cập nhật các qui định, luật định liên quan đến sản phẩm OEM về chất lượng sản phẩm;

- Kiểm soát việc tuân thủ luật định tại đơn vị OEM;

- Kết hợp với các bên liên quan, thực hiện đánh giá chọn đơn vị OEM;

- Thực hiện đánh giá định kỳ hoặc bất thường về quản lý chất lượng;

- Tham mưu SC trong việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy định ràng buộc trong HĐ OEM;

- Thực hiện báo cáo cấp trên hiệu quả của đơn vị OEM.

4. Quản lý chất lượng sản phẩm:

- Thực hiện giám sát hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm OEM;

- Giám sát hoạt động quản lý sự thay đổi, rủi ro của hoạt động quản lý chất lượng OEM;

- Theo dõi phản hồi thị trường, khách hàng về chất lượng sản phẩm;

- Đề xuất khắc phục và theo dõi đánh giá hiệu quả khắc phục nếu phát hiện sự không phù hợp;

- Quản lý sản phẩm không phù hợp của các đơn vị OEM;

- Giám sát việc cải thiện của các Đơn vị thành viên theo phương án đã phê duyệt;

- Phân tích xu hướng và đưa ra các nhận định;

- Giám sát việc khắc phục và phản hồi của khách hàng;

5. Nhiệm vụ khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên.

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản lý công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Hóa học, Quản lý chất lượng, ... hoặc các ngành có liên quan đến vị trí công việc.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc đánh giá và lựa chọn đối tác OEM;

- Am hiểu về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình vận hành toàn bộ hoạt động sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000, FSSC 22000, ISO 17025, BRC, ORGANIC, KOSHER, HALAL, IFS, ...

- Am hiểu chuyên sâu các mô hình sản phẩm và thực hành tốt Lean, TPM, 5S, KAIZEN, Safety.

- Khả năng tương tác, giao tiếp, thương lượng tốt với khách hàng, đơn vị gia công, nhà cung cấp nguyên vật liệu.

- Khả năng chuyên sâu phân tích nguyên nhân cốt lõi xử lý các vấn đề có sự cố về chất lượng và hành động khắc phục phòng ngừa, các vấn đề liên quan đến khiếu nại khách hàng.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định và trình bày tốt;

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên ngành;

- Thành thạo vi tính văn phòng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.