Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Tổng quan chung:

- Chịu trách nhiệm về tính thanh khoản, đầu tư và quản lý rủi ro của công ty liên quan đến hoạt động tài chính của công ty.

- Đánh giá, giám sát, lập kế hoạch và quản lý việc sử dụng có hiệu quả tiền mặt và dịch vụ tài chính theo cách phù hợp với mục tiêu của Công ty

Mô tả chi tiết :

- Quản lý, dự báo nhu cầu và giám sát tất cả các khía cạnh của dòng tiền; xây dựng mô hình quản lý dòng tiền hiệu quả, thực hiện các quyết định tài chính hàng ngày.

- Đánh giá và xây dựng các hệ thống quản lý tiền mặt, bao gồm phối hợp với các ngân hàng để xây dựng kế hoạch quản lý tiền mặt hiệu quả so với nhu cầu của công ty, bao gồm vốn lưu động.

- Phân tích và dự báo tình trạng của dòng tiền, xây dựng nhu cầu vay NHTM và các bên liên quan hoặc nguồn vốn đầu tư.

- Giám sát việc gia hạn tín dụng cho Tổng công ty và công ty con đảm bảo đủ dòng tiền để đáp ứng nhu cầu đầu tư và hoạt động sản xuất công ty và đơn vị thành viên.

- Tham mưu và thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro để giảm thiểu các rủi ro tài chính liên quan đến lãi suất, tỷ giá ngoại hối …của công ty

- Duy trì mối quan hệ ngân hàng đảm bảo hạn mức tín dụng và phân tích quản lý chi phí tài chính, đánh giá các phương thức vay ngắn hạn, dài hạn, huy động vốn … và đưa ra các khuyến nghị phù hợp tối ưu hóa chi phí tài chính.

- Sắp xếp chủ đầu tư và Ban lãnh đạo làm việc với Quỹ đầu tư Đầu tư, NHTM để mở rộng nguồn vốn tài trợ và đầu tư.

- Theo dõi hoạt động tài chính các công ty thành viên, công ty con, công ty liên kết do Tổng công ty góp vốn đầu tư;

- Tư vấn tham mưu Ban lãnh đạo quản lý thanh khoản của kế hoạch ngắn hạn hàng năm và dài hạn theo mục tiêu được phê duyệt;

- Duy trì một hệ thống các chính sách và hệ thống kiểm soát hoạt động chi tiêu, sử dụng tiền tại Tổng công ty và công ty con.

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu ban lãnh đạo / yêu cầu để hỗ trợ phân tích công tác kinh doanh.

Job Requirement

- Nam, tuổi từ 25 – 35 tuổi, TN ĐH ngành Tài Chính ngân hàng/Kế toán kiểm toán hoặc quản trị kinh doanh.

- Ứng viên chứng chỉ ACCA, CMA, CIMA, CFA Level 1-2 là lợi thế.

- 3-5 năm kinh nghiệm phụ trách nguồn vốn/tài chính.

- Am hiểu và thành thạo phân tích tài chính theo góc độ kế toán quản trị IFRS

- Năng lực độc lập giải quyết công việc với áp lực cao.

- Có khả năng xây dựng các mô hình tài chính định giá, phân tích tài chính, quản trị dòng tiền.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Kế toán thanh toán (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

Kế toán tổng hợp (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 12/04/2023

Investment Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/04/2023

Sales audit (Miền Nam)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

Chuyên viên phân tích tài chính - Financial Analyst

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 06/04/2023

Chuyên viên đối tác tài chính (Fp&A - BBF)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/04/2023

Finance Controlling Manager - Trưởng Phòng Tài Chính Kế Hoạch

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 03/04/2023

Thư Ký - Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 02/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.