Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ: Khảo sát thị trường/ Lập tờ trình / hợp đồng / thực hiện mua trên cơ sở các phiếu đề nghị cung ứng / tờ trình / văn bản được sự đồng ý phê duyệt của lãnh đạo.
 • Theo dõi tiến độ giao nhận hàng hóa, dịch vụ.
 • Kiểm tra tính đầy đủ các chứng từ, biên bản nghiệm thu… trước khi tiến hành đề xuất thanh toán cho nhà cung cấp theo hợp đồng hoặc đơn hàng.
 • Xử lý hàng không phù hợp theo nội dung Hợp đồng đối với nhóm hàng được phân công.
 • Báo cáo bằng văn bản tình hình cung ứng vật tư / hàng hóa / Dịch vụ / gia công sửa chữa thiết bị, máy móc hàng tuần.
 • Đề xuất thay đổi nhà cung cấp hiện hữu, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, chứng minh sự hoạt động cung ứng của nhà cung cấp không đạt hiệu quả.
 • Định kỳ đánh giá chất lượng của nhà cung cấp đang hợp tác với Công ty theo yêu cầu của Trưởng/Phó phòng Kinh doanh, phát triển các nhà cung cấp mới và cập nhập lưu trữ hồ sơ theo quy định.
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng/ Phó phòng phân công.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học/ Kỹ sư các ngành liên quan ngoại thương, kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, quản lý cung ứng,...
 • Kinh nghiệm: 3-5 năm tại vị trí tương đương.
 • Kiến thức liên quan: Hiểu biết chuyên sâu về nghiệp vụ thu mua, nắm vững nghiệp vụ xuất nhập khẩu, đối ngoại, logistics, kinh doanh quốc tế, giao nhận, vận tải. 
 • Tiếng Anh tốt.
 • Có khả năng đi công tác: Tây Ninh, ...

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên quản lý vận tải

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/12/2022

Chuyên viên quản lý kho

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 15/12/2022

Nhân viên mua hàng (làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh,... Salary: Negotiable Expired Date: 14/12/2022

Supply Chain Director

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 12/12/2022

Chuyên viên mua hàng (Làm việc tại Campuchia)

Location: Tay Ninh, Tra Vinh, An Giang, Soc Trang, Binh Duong,... Salary: Competitive Expired Date: 09/12/2022

Trưởng phòng kinh doanh cây ăn quả

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 30/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.