Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1.Thực hiện kế hoạch kinh doanh:
- Chịu trách nhiệm phát triển khách hàng, duy trì, chăm sóc các khách hàng B2B thuộc nhóm khách hàng công nghiệp vừa và nhỏ được giao phụ trách.
- Lập kế hoạch tiêu thụ tháng, quý, năm đến từng khách hàng phụ trách và đảm bảo mục tiêu đề ra.
- Thực hiện chào bán sản phẩm cho khách hàng hiện hữu, khách hàng mới thuộc ngành hàng phụ trách (tư vấn về chất lượng, chào giá và thương lượng với khách hàng).
- Duy trì, tìm kiếm, khôi phục lại những khách hàng đã mất (đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện công việc bán hàng một cách hiệu quả).
- Lập tờ trình, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, tiếp nhận và cập nhật lịch giao hàng với khách hàng.
- Tiếp nhận và phối hợp xử lý thông tin, yêu cầu từ khách hàng.

2.Thực hiện hợp đồng, thu hồi công nợ:
- Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện đơn hàng, giao hàng, đảm bảo đúng yêu cầu, thời hạn.
- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin, phối hợp với Phòng Kho Vận và các đơn vị liên quan, giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến quá trình giao nhận hàng hóa (chất lượng, tiến độ giao nhận).
- Kết hợp với phòng kế toán, trực tiếp đòi và thu hồi tiền bán hàng (đến hạn và quá hạn).

3.Thực hiện các báo cáo: Kế hoạch làm việc hàng tuần, báo cáo công nợ hàng tuần, báo cáo ghi nhận kết quả làm việc.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan như Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, ....
- Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng các kênh Horeca, KA, B2B. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.
- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.
- Khả năng làm việc độc lập.
- Khả năng đàm phán, xây dựng mối quan hệ khách hàng.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CHUYÊN VIÊN MARKETING (MẢNG Ô TÔ/XE CÔNG NÔNG)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 24/04/2023

Chuyên viên Sales Admin

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 16/04/2023

Sales audit (Miền Nam)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 21/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.