Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1/ Tổ chức giám sát Ban điều hành thực thi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/ HĐQT

 • Tham gia các cuộc họp về việc triển khai thực hiện tại các Đơn vị thành viên được giao phụ trách về các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT để nắm thông tin chỉ đạo giao việc;

Thực hiện giám sát Ban Lãnh đạo và các Khối/Phòng/Ban của các Đơn vị thành viên trong việc thực hiện các chỉ đạo trong phiên họp triển khai thực hiện.

2/ Góp ý hệ thống Văn bản lập quy (VBLQ)

 • Tham gia góp ý Văn bản lập quy liên quan hoạt động KTNB;

Tham gia góp ý/ đề xuất bổ sung kịp thời các biện pháp giải quyết những bất hợp lý trong văn bản lập quy của các Đơn vị thành viên được giao phụ trách chưa phù hợp.

3/ Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại các Đơn vị thành viên được giao phụ trách:

 • Tham gia góp ý, đánh giá rủi ro trọng yếu trong các hoạt động tại Đơn vị thành viên để làm cơ sở góp ý thêm cho từng chương trình kiểm toán;
 • Trực tiếp tham gia kiểm toán tại Đơn vị thành viên được giao phụ trách & Đơn vị khác theo phân công;
 • Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch hành động đã được phê duyệt & đề xuất điều chỉnh kế hoạch (nếu có);
 • Tổng hợp dự thảo biên bản kiểm toán và chuyển trình cấp quản lý trực tiếp trước khi thông qua biên bản và soát xét chất lượng các cuộc kiểm toán, đồng thời đề xuất các chính sửa, cải tiến cho các đợt kiểm toán sau;
 • Lập báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ định kỳ hàng tháng cho cấp Quản lý trực tiếp;
 • Tham mưu tư vấn, đề xuất các giải pháp liên quan đến hệ thống KSNB;
 • Tham gia các cuộc họp quan trọng của ban điều hành/ban quản lý dự án;
 • Tham mưu các vấn đề rủi ro có thể phát sinh và giải pháp (nếu có);
 • Thực hiện thư tư vấn, các báo cáo thực trạng để tham mưu/cảnh báo thực trạng và đề xuất các giải pháp;
 • Lập báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán theo kế hoạch/kế hoạch điều chỉnh trong Hội nghị sơ Kết - Tổng kết tại Đơn vị thành viên được giao phụ trách & chuyển trình cấp Quản lý trực tiếp xem xét

4/ Tham gia phối hợp với đơn vị có liên quan thực hiện giải quyết các đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo theo phạm vi được phân công phụ trách:

 • Theo dõi/tiếp nhận các đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo qua thùng thư góp ý hoặc hộp thư điện tử;
 • Tổ chức nhân sự thu thập thông tin/điều tra/phỏng vấn và đánh giá các thông tin và bằng chứng thu thập được;
 • Chuyển tiếp hồ sơ và yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức xử lý/giải trình các vấn đề có liên quan đến đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo;
 • Tiếp nhận kết quả giải quyết của các bên liên quan về đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo và thực hiện thẩm tra độc lập (nếu cần thiết);
 • Báo cáo cấp Quản lý trực tiếp về kết quả giải quyết đơn thư góp ý/khiếu nại/tố cáo.

5/ Thực hiện chức năng nhiệm vụ Đại diện chỉ định theo phạm vi phân công:

 • Lập và trình bày Báo cáo về công tác Kiểm toán nội bộ tại Hội nghị Sơ kết/Tổng kết/Đại hội cổ đông;

Tham dự các cuộc họp với vai trò thành viên HĐQT phụ trách kiểm toán/Ban kiểm soát/Kiểm soát viên.

6/ Nhận chỉ đạo & triển khai thực hiện các công việc theo phân công:

 • Tham gia trực tiếp các cuộc kiểm toán đột xuất khi có sự vụ bất thường/điểm nóng;
 • Tham gia các cuộc họp đóng/mở/xét thầu các dự án quan trọng;
 • Tổ chức tham gia nghiệm thu các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng;
 • Tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề: điều chỉnh kế hoạch hành động & lập các báo cáo kết quả thực hiện trình cấp Quản lý trực tiếp;

Thực hiện các yêu cầu khác từ Cấp Quản lý trực tiếp.

7/ Nhiệm vụ khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân các ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính, Luật

 • Nắm vững kiến thức về kế toán, kiếm toán.
 • Có kiến thức về thuế, tài chính, nông nghiệp và luật là lợi thế.
 • Kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính IFRS

- Am hiểu các văn bản pháp luật Việt Nam

(Điểm cộng thêm cho các ứng viên am hiểu về pháp luật Campuchia/Lào)

Tiếng Anh sơ cấp

(Điểm cộng nếu ứng viên biết tiếng Campuchia/Lào)

- Tin học văn phòng, khả năng thành thạo trong việc lập báo cáo bằng PowerPoint.

- Biết sử dụng và thao tác thành thạo ERP, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sử dụng thành thạo ERP Oracal.

- Kỹ năng tổng hợp, phán đoán, đánh giá, phân tích các thông tin chính thống và phi chính thống, định tính và định lượng.

- Khả năng viết và tổng hợp các loại báo cáo.

- Có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.

- Sẵn sàng cho những chuyến công tác xa nhà.

(Trong trường hợp có ứng viên chấp nhận thường trực tại Tây Ninh/Campuchia/lào cần được xem xét liên hệ sớm để phỏng vấn)

3 đến 6 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Làm việc độc lập, theo nhóm tốt, thuyết trình;

- Nói năng điềm đạm, dễ nghe, mạch lạc;

- Chín chắn, chừng mực trong giao tiếp, biết lắng nghe;

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Investment Specialist

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 28/12/2023

General Accountant (Kế toán tổng hợp)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 27/12/2023

Kế toán công nợ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/01/2024

Demand Planning Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Investment Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/11/2023

Chuyên viên Pháp lý dự án

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/11/2023

Call center (Làm việc tại Tây Ninh)

Location: Tay Ninh Salary: Competitive Expired Date: 05/12/2023

Chuyên viên quản lý kế hoạch và dữ liệu

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/01/2024

FP&A (Supply Chain Finance)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 29/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.