Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Lập kế hoạch (thông báo, phiếu yêu cầu cung cấp tài liệu, chương trình kiểm tra) và đề cương kiểm tra trình Trưởng Phòng KTNB phê duyệt;

- Thực hiện các công việc kiểm tra theo nhiệm vụ được giao (Kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động);

- Đề xuất ý kiến hoàn thiện nghiệp vụ và kiến nghị chỉnh sửa trong Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát;

- Trao đổi các vấn đề ghi nhận sau mỗi đợt kiểm tra với các Khối/Phòng/Ban Công ty sau khi các vấn đề được Trưởng Phòng KTNB xét duyệt;

- Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra của các Khối/Phòng/Ban Công ty;

- Thực hiện các công việc đột xuất theo yêu của Ban Lãnh đạo Công ty khi được sự phê duyệt của Trưởng Phòng KTNB;

- Tham dự các cuộc họp để nắm thông tin chỉ đạo, thông tin về các công việc đang thực hiện để thực thi trách nhiệm cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Phòng KTNB.

* Công tác hỗ trợ:

- Rà soát, cập nhật các chính sách của công ty;

- Tham gia đào tạo nội bộ và bên ngoài;

- Tự cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn.

* Báo cáo:

- Báo cáo và giải trình tất cả các công việc được giao cho Cấp quản lý trực tiếp.

* Công tác Người đại diện theo chỉ định (nếu có):

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo Pháp luật của Người đại diện;

- Nếu đảm nhiệm công tác Trưởng Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên thì thực hiện các nhiệm vụ như Trưởng Phòng KTNB để tư vấn hỗ trợ và duy trình hệ thống KSNB tại đơn vị được giao nhiệm vụ làm người đại diện theo chỉ định.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cử nhân các ngành kế toán/kiểm toán/tài chính/ nông nghiệp;

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán kiểm toán hoặc 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Các khóa đào tạo/ chứng chỉ liên quan đến (nếu có) với chuyên ngành Kế toán kiểm toán;

- Kiến thức cơ bản về Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế, Luật Lao động và các kiến thức khác về các quy định của Nhà nước có liên quan đến các mảng hoạt động của Công ty;

- Anh văn có khả năng đọc hiểu, giao tiếp;

- Làm việc độc lập, theo nhóm tốt, thuyết trình;

- Nói năng điềm đạm, dễ nghe, mạch lạc;

- Chín chắn, chừng mực trong giao tiếp, biết lắng nghe;

- Sẵn sàng đi công tác tại các BU trong và ngoài nước.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Đầu tư (Investment Executive)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 12/06/2024

Nhân viên Tổng hợp - Quản lý kho (Làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Nghe An, Binh Dinh, Gia Lai,... Salary: Negotiable Expired Date: 01/06/2024

Kế toán Thanh toán (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.