Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dưng kế hoạch nhu cầu 18 tháng cho tất cả các sản phẩm thông qua tương tác với các đối tượng có liên quan, thu thập và phân tích dữ liệu lịch sử, ứng dụng các phương pháp thống kê tạo ra kết quả dự báo đáng tin cậy làm tiền đề cho quy trình S&OP.

- Áp dụng công nghệ số hóa, ERP, để nâng cao mô hình dự báo nhu cầu với độ chính xác cao và khả năng thanh đổi nhanh chóng từ đó đáp ứng kịp thời với sự biến đổi của hoạt động kinh doanh và nhu cầu thị trường.

- Liên tục cải tiến hoạt động lên kế hoạch nhu cầu nhằm tối ưu chi phí, tồn kho và gia tăng dịch vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty

- Thường xuyên cùng sales đi field để nắm bắt thực tế nhu cầu thị trường và khách hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu về các hoạt động sales và marketing cũng như các giả định để xây dựng lên các nhu cầu từ baseline đến gross demand, nắm bắt các xu hướng, tác động của các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến demand.

- Quản lý và duy trì bộ dữ liệu về lịch sử bán hàng, nhu cầu tiềm năng.

 - Chuẩn bị tài liệu họp demand review, S&OP

 - Làm cầu nối tương tác gữa sale và Supply team, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng

- Giám sát tình hình thực hiện độ chính xác dự báo nhu cầu (FA - forecast accurary), độ lệch trong dự báo (FB - forecast bias) - đề xuất và thực hiện các giải pháp cải thiện FA, FB

- Phối hợp với phòng KH cung ứng để:

  + Lên KH DRP nhằm đảm bảo tồn kho ở các kho là tối ưu

  + Thiết kế mạng lưới cung ứng (supply network)"

- Tham gia vào quá trình implement ERP cho SC

- Quản lí sử dụng hệ thống sau khi triển khai

Job Requirement

- Trình độ: Đại học

- Chuyên ngành: Chuỗi cung ứng, Xuất nhập khẩu, Kinh tế, Tài chính.

 - Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm cùng vị trí.

- Kiến thức:

  + Am hiểu các giá trị chuỗi cung ứng xuất khẩu tại các công ty sản xuất kinh doanh có quy mô trên 1000 người.

  + Am hiểu sản phẩm, công nghệ và công suất nhà máy

  + Am hiểu về thống bán hàng, dự báo bán hàng và xu hướng ngành hàng

  + Am hiểu nguyên vật liệu, khả năng cung ứng và đề xuất dựa trên số liệu và lý luận vững chắc"

- Kỹ năng:

  + Kỹ năng phân tích và dự báo.

  + Kỹ năng thích ứng với những thay đổi và quản lý thay đổi tốt.

  + Kỹ năng ứng dụng công cụ phân tích thống kê trong xử lý dữ liệu

  + Tư duy chiến lược & kế hoạch.

  + Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

  + Vi tính văn phòng thành thạo, sử dụng hệ thống ERP

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Planning Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/12/2023

Planning Executive

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 29/12/2023

Demand Planning Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Trưởng bộ phận Kế hoạch điều độ

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Chuyên viên Mua hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/12/2023

Nhân viên xử lý đơn hàng (CS)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 11/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.