Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Hỗ trợ FP head trong việc chuẩn bị kế hoạch dài hạn theo ngành hàng

2. Thiết lập và kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Annual Plan theo ngành hàng

3. Thiết lập và kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Rolling Forecast theo ngành hàng

4. Phân tích hiệu quả kinh doanh và hướng bức tranh tài chính của ngành hàng theo đúng lộ trình AOP

5. Phân tích, kiểm soát và đánh giá hiệu quả chi phí đầu tư MarketingThẩm định và đánh giá các chương trình Marketing của ngành hàng

6. Phối hợp với partner Marketing, R&D, Production, Purchasing…trong các Innovation nhằm thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất

7. Phân tích Post Launch Evaluation để hiểu và rút ra bài học cho các Innovation trong tương lai

8. Kiềm soát giá bán để đảm bảo GM của ngành hàng

Job Requirement

- Trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan kế toán tài chính, kế toán quản trị phụ trách thương mại.

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.

- Kỹ năng tổng hợp số liệu, phân tích tốt.

- Có kiến thức tốt về các nghiệp vụ tài chính & thiết lập, kiểm soát ngân sách.

- Nơi làm việc: VP - 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Phó phòng Thanh tra tuân thủ

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 26/10/2023

Kế Toán Tổng Hợp

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 02/11/2023

General Accountant - Kế toán tổng hợp (Làm việc tại Hồ Chí Minh, Tây Ninh)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh Salary: Competitive Expired Date: 09/10/2023

Kế toán công nợ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 07/11/2023

FP&A (Supply Chain Finance)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 12/10/2023

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Làm việc tại nhà máy mía đường Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 10/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.