Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, chính sách liên quan đến lĩnh vực Đầu tư

2. Tìm kiếm và phát triển dự án Đầu tư Nông nghiệp mới

- Đánh giá, tìm kiếm cơ hội đầu tư có điều kiện thuận lợi để đầu tư;

- Cập nhật diễn biến thị trường, biến động tình hình kinh tế vĩ mô, để nhận định về xu hướng của thị trường.

3. Xây dựng đề án tiền khả thi (Pre-FS)

- Xây dựng và lập phương án kinh doanh, phương án đầu tư của dự án, có sự tham gia của các phòng ban chức năng;

- Tổ chức thẩm tra, thẩm định các hồ sơ tài liệu đầu tư dự án; phân tích, đánh giá thị trường; phân tích rủi ro, hiệu quả kinh tế của dự án từ đó đúc rút kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án bằng các chỉ số (NPV, MIRR, thời gian hoàn vốn);

- Thu thập tất cả thông tin đầu vào;

- Phân loại thông tin để xây dựng các thông số giả định;

- Tính toán dòng tiền dự án trong dài hạn;

- Đánh giá hiệu quả dự án (NPV, MIRR).

4. Theo dõi các dự án theo giai đoạn, thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư mới

- Lập Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, từ đó đúc rút, đánh giá và cảnh báo rủi ro trong quá trình thực hiện dự án kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến kết thúc đầu tư đưa Dự án vào vận hành khai thác sử dụng;

- Thực hiện tổng hợp, thống kê danh mục Dự án tùy theo mức độ quản lý của từng loại hình dự án.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Đầu tư, Kế toán, Kiểm toán, ... hoặc các ngành có liên quan đến vị trí công việc;

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office, thuyết trình tốt;

- Kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình tài chính;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Tài chính

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 27/06/2024

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh Salary: Competitive Expired Date: 08/06/2024

Nhân viên Tổng hợp - Quản lý kho (Làm việc tại Lào)

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Nghe An, Binh Dinh, Gia Lai,... Salary: Negotiable Expired Date: 01/06/2024

Kế toán Thanh toán (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 31/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.