Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Hỗ trợ thực hiện báo cáo của PKTCN, quản lý dữ liệu ERP, DIGI.                             

2. Đầu mối báo cáo tình hình tồn kho sản phẩm, tồn kho vật tư và tiếp nhận các kế hoạch sản xuất của Khối Cung ứng.

- Căn cứ kế hoạch S&OP của Khối Cung ứng để thiết lập, rà soát vật tư, nguồn lực và tính hợp lý của dây chuyền nhằm phân rã thành kế hoạch sản xuất ngày/ tuần.

- Cập nhật các biến động để điều chỉnh kịp thời các kế hoạch sản xuất  ngày/ tuần và xin ý kiến điều chỉnh nếu có ảnh hưởng đến KHSX đã ban hành của Khối Cung ứng.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình tồn kho nguyên phụ liệu lập đề xuất cung ứng, để đảm bảo cân đối nguồn cung theo kế hoạch sản xuất theo từng tháng, quý hoặc theo phát sinh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch, theo dõi tiêu thụ và xây dựng nhu cầu cung ứng nguyên vật liệu (phục vụ sản xuất) theo niên độ/quý/tháng.

3. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.      

Job Requirement

1. Trình độ: Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học   

2. Chuyên ngành: Thực phẩm và các ngành nghề liên quan  

3. Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương       

4. Kiến thức: ATLĐ, 5S, ATVSTP, Công nghệ sản xuất thực phẩm

5. Kỹ năng chuyên môn: Hiểu được quy trình vận hành thiết bị

6. Khác: Thành thạo tin học văn phòng

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Thủ kho

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 17/11/2023

Nhân viên điều vận - Ký HĐLĐ 6 tháng

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 16/11/2023

Nhân viên mua hàng (POSM) - Ký HĐLĐ 6 tháng - Biên Hòa

Location: Dong Nai Salary: Negotiable Expired Date: 16/11/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.