Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Địa điểm làm việc: Attapeu - Lào

 • Lập các công thức, bảng tính toán trong công nghệ theo yêu cầu sản xuất, bảo dưỡng.
 • Lập kế hoạch bảo trì, kế hoạch sản xuất theo dõi kế hoạch thực hiện và báo cáo
 • Hỗ trợ các công việc thực hiện công tác bảo trì, sản xuất
 • Làm việc với phòng Mua hàng để theo dõi tình hình mua vật tư, theo dõi chi phí mua hàng và cập nhật tiến độ mua hàng cho công tác bảo trì, sản xuất.
 • Phụ trách lưu trữ, quản lý các chứng từ, dữ liệu, hồ sơ
 • Tiếp nhận và tổng hợp các đề nghị mua hàng, các yêu cầu, kế hoạch, đề nghị, trình ký liên quan đến công tác bảo trì, sản xuất và theo dõi tiến trình các công việc này theo chỉ đạo của cấp trên..
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Kỹ thuật công nghệ hóa thực phẩm
 • Anh văn đọc hiểu
 • 0 - 1 năm kinh nghiệm. Ưu tiên sinh viên mới ra trường.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Nhân viên Kế hoạch

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Da Nang,... Salary: Negotiable Expired Date: 19/04/2023

Trưởng ca sản xuất (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 28/04/2023

Nhân viên Thủy lợi (làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Da Nang, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

Nhân viên Kế toán thanh toán (Làm việc tại Lào)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Da Nang Salary: Negotiable Expired Date: 15/04/2023

Chuyên viên thống kê (Làm việc tại Campuchia)

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Tay Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2023

Nhân viên Cơ khí

Location: Ho Chi Minh, Gia Lai, Kon Tum, Tay Ninh, Attapeu Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2023

Environmental Specialist - Chuyên viên môi trường (Làm việc tại Tây Ninh)

Location: Ho Chi Minh, Tay Ninh Salary: Competitive Expired Date: 27/03/2023

Kỹ sư nông học (Làm việc tại Tây Ninh, Campuchia)

Location: Tay Ninh, Kratie Salary: Competitive Expired Date: 27/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.